Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
BANG HỘI

Bách Dược Môn

BÁCH DƯỢC MÔN

 Giới thiệu

 Khái quát

 - Mỗi tuần có thể khiêu chiến nhiều lần (cấp quảng trường của bang phái càng cao thì số lượt khiêu chiến càng nhiều)

- Trước khi khiêu chiến cần chuẩn bị nguyên liệu bang phái, sau khi bắt đầu nguyên liệu biến mất.
 
 Hướng dẫn
 
- Bang chủ khiếu chiến Boss tại NPC Hoạt Động Sứ gần NPC Chiêm Bặc Sư (146,90).
 
- Sau khi khiêu chiến Boss sẽ kêu gọi rất nhiều tiểu quái cùng mưu tính đánh chiếm bang phái.
 
- Thành viên của bang phái liên thủ với nhau đánh giết các quái vật để thu thập đạo cụ mới có thể chiến thắng Boss.

Gợi ý:

- Boss sẽ gọi những tiểu quái tự nổ, sau khi tiểu quái tự nổ xuất hiện trong thời gian nhất định nó sẽ tự nổ, sau khi bị giết sẽ rơi ra đạo cụ có thể gây sát thương cho boss. 

- Người chơi sử dụng đạo cụ có thể gây tổn thương cho boss, những công kích bình thường khác sẽ không thể gây tổn thương cho boss.
 
- Tiểu quái mà boss gọi có rất nhiều loại, có quái tự nổ gây choáng, có quái gây ra hiệu ứng nổ mạnh, cần phải nhanh chóng tiêu diệt tiểu quái sau khi nó vừa xuất hiện.
 
 
- Khi lượng máu của boss thấp dưới 30%, số lượng tiểu quái gọi ra sẽ càng nhiều, thành viên bị giết của bang phái sẽ cung cấp thêm năng lương cho boss.
 
- Khi năng lượng được cấp đến một độ nhất định sẽ sủ dụng kỹ năng tất sát với tất cả người chơi xung quanh.
 
 Phần thưởng
 
- Bang Phái: tiền quỹ cho bang phái, Tinh Thiết.
 
- Cá nhân: điểm cống hiến bang phái, điểm kinh nghiệm.
 
 
 

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">