Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
BANG HỘI

Nhưỡng Tửu

 

BANG PHÁI NHƯỠNG TỬU

 Giới thiệu

- Tính năng Nhưỡng Tửu là hoạt động hằng ngày của Bang Phái, cung cấp điểm kinh nghiệm, điểm cống hiến Bang Phái và điểm tuyên chiến Bang Phái,....

 Khái quát

- Nơi bắt đầu: Nhưỡng Tửu Đài (214,11).

- Mỗi ngày thành viên của Bang Phái có thể nhận nhiệm vụ.

- Có thể chọn nhiệm vụ vận chuyển, mỗi thành viên có thể hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, mỗi lần hoàn thành sẽ cho điểm tiến độ tương ứng với từng mục.

- Sau khi hoàn thành 3 lần nhiệm vụ có thể nhận được: điểm kinh nghiệm, cống hiến Bang, điểm tuyên chiến Bang,v..v..

 Hướng dẫn

- Được chia thành 5 giai đoạn sản xuất, mỗi giai đoạn gồm 3 mục: Lương Thực, Trái Cây, Men Rượu.

- Phải hoàn thành xong 3 mục trong 1 giai đoạn mới có thể bước tiếp sang giai đoạn tiếp theo.

- Mỗi khi hoàn thành một giai đoạn tất cả thành viên trong Bang đều sẽ nhận được rất nhiều phần quà (điểm cống hiến, đạo cụ nhiệm vụ,...) đồng thời sẽ phát ra thông báo trên kênh của Bang Phái.

- Đối thoại với Nhưỡng Tửu Đài để biết tiến trình đang tới giai đoạn nào.

- 00:00 đến 20:00 mỗi ngày có thể tiến hành nhiệm vụ vận chuyển.

- 24:00 mỗi ngày tiến độ ủ rượu và phần thưởng sẽ được làm mới, sau đó 1 ngày các Đại Hiệp có thể tiến hành nhiệm vụ Nhưỡng Tửu mới.

 Phần thưởng

- 30 điểm hỗ trợ.

- 06 Phong Thạch.

- 02 điểm tuyên chiến.

- Tài chính bang.

- 01 tiến độ nhưỡng tửu tương ứng.

- Lễ Bao Nhưỡng Tửu: Đại Hoàn Đan C.1, 2 Luyện Thạch Nhũ.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">