Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
BANG HỘI

Tuyên Chiến Bang Phái

TUYÊN CHIẾN BANG PHÁI

 Giới thiệu

- Tính năng Tuyên Chiến Bang Phái mang về số lượng tài nguyên rất lớn cho Bang Hội của các Đại Hiệp.

 Khái quát

- Bang chủ của Bang Phái cấp 3 trở lên có quyền hạn tuyên chiến với Bang Phái khác, không cần thông qua sự đồng ý của các thành viên Bang Phái khác.

- Bang Phái bị tuyên chiến bắt buộc đạt cấp 3. tuyên chiến không cần sự đồng ý của đối phương.

- Một Bang Phái có thể cùng lúc tuyên chiến với nhiều Bang Phái khác nhau, cũng có thể bị nhiều Bang Phái khác nhau tuyên chiến cùng lúc.

 Hướng dẫn

- Tuyên chiến Bang Phái chỉ có thể bắt đầu vào 9:00-23:00 mỗi ngày.

Khi Bang Phái quyết định tuyên chiến với một Bang Phái đối địch nào đó, thì sẽ do Bang Chủ mở ra giao diện tuyên chiến Bang Phái để tiến hành thao tác tuyên chiến.

- Bấm chọn nút thêm Bang Phái, sẽ nhảy ra danh sách Bang Phái (chỉ hiển thị Bang Phái trên cấp 3) , chọn được mục tiêu thì Bang Phái có thể tuyên chiến.

- Sau khi tuyên chiến thành công sẽ tiến hành đếm ngược thời gian tuyên chiến.

- Thời gian tuyên chiến kéo dài trong 1 giờ. Có thể nhìn thấy lịch sử tuyên chiến trong bảng ghi chép.

- Tuyên chiến cần phải tiêu hao điểm số tuyên chiến, điểm số không đủ thì không thể tuyên chiến, Bang Phái đã bị tuyên chiến trước đó không thể tuyên chiến lại.

- Khi tuyên chiến bắt đầu, trong vòng 1 giờ đồng hồ thành viên đôi bên cướp tiêu của nhau, xảy ra xung đột không tăng sát khí, phía góc trái trên cùng màn hình của thành viên hai bang phái xuất hiện 1 biểu tượng “Đang Giao Chiến”.

- Trên đầu của nhân vật  của Bang Phái đối địch sẽ hiển thị biểu tượng đối địch riêng.
 
- Trong trạng thái tuyên chiến có thể cướp tiêu cá nhân của Bang Phái đối địch. 3 lượt đầu tiến hành cướp tiêu của Bang Phái đối địch sẽ nhận được phần thưởng như vàng, cống hiến, tài nguyên bang hội... Sau 3 lần không nhận được thưởng nữa.
 
 Chú ý

- Để có thể vận tiêu các Đại Hiệp phải đạt đẳng cấp tối thiếu là 39.

- Vào 14:00-15:00  18:00-19:00 mỗi ngày, người chơi vận tiêu, cướp tiêu đều có thể đạt được phần thưởng gấp đôi.

- Tham gia sự kiện Nhưỡng Tửu của Bang Phái có thể đạt được điểm tuyên chiến.

- Sau khi bắt đầu tuyên chiến, người chơi của hai đội đối đầu sẽ tự động vào trạng thái đối địch, đồng thời không thể thay đổi các trạng thái khác trong thời gian khiêu chiến. Để rõ hơn hãy vào nơi cài đặt bảo vệ công kích bên góc trái trên cùng.
 
 
Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">