Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
BANG HỘI

Vận Tiêu Bang Phái

VẬN TIÊU BANG PHÁI

 Giới thiệu

- Tính năng vận tiêu bang phái có thể giúp người chơi đạt được rất nhiều phần thưởng, đặc biệt là điểm cống hiến bang hội, có thể nói là mỗi người chơi gia nhập vào bang phái đều nên làm.

 Vận tiêu Bang

Điều kiện bắt đầu:

- Bang chủ đến NPC Phùng Thiệu An Thành Lạc Dương(271,-56) để mở Tiêu.

- Giới hạn số lượt: mỗi tuần một lần, làm mới sau 08:00  tối thứ 6 hàng tuần.

Hướng dẫn:

- Tuyến đường xe Tiêu di chuyển từ Ngũ Bá Cương tới trấn Chu Tiên và cuối cùng là thành Lạc Dương. Khởi điểm của xe tiêu có nhiều nơi (phân bố ở Ngũ Bá Cương).
- Sau khi báo danh hoàn tất, thành viên bang phái đứng ở bên cạnh xe tiêu của bang phái, xe tiêu sẽ đi về phía trước. 
-Hộ tống xe tiêu tới được đích đến có thể đạt được giải thưởng, mỗi người chơi online tham gia đều có thể có thưởng.
Lưu Ý:
 
- Đại Hiệp tham gia vận tiêu sẽ chuyển qua trạng thái PK Bang Phái, có thể công kích người chơi ở Bang Phái khác, khiến xe tiêu của các Bang Phái khác tham gia không thể đi tiếp, từ đó giảm khả năng nhận được thưởng.
- Trạng thái PK Bang Phái do vận tiêu bang phái không có ảnh hưởng đến Khiêu Chiến Bang Phái. Sau khi khiêu chiến bắt đầu, chỉ cần là những Bang Phái đã khiêu chiến với nhau thì vẫn có thể công kích lẫn nhau.
 
 
- Nếu xe Tiêu không có người hộ tống, xe tiêu sẽ biến mất sau hai giờ, bang chủ cần phải bắt đầu lại từ đầu.
- Trên bản đồ sẽ hiển thị vị trí xe Tiêu, có thể giúp người chơi thông qua bản đồ tìm được xe Tiêu của Bang Phái mình và xe Tiêu của các Bang Phái khác.
 

 Vận tiêu cá nhân mỗi ngày

Điều kiện bắt đầu:

- Đến NPC Phùng Thiệu An (271,-56) ở Thành Lạc Dương để nhận tiêu.
- Giới hạn số lượt:mỗi ngày 3 lần,làm mới vào lúc 8:00 sáng mỗi ngày, mở cả ngày.
- Số người tham gia: 1-6 nhân vật.
 
Hướng dẫn:

- Sau khi tổ đội thành công, có thể bắt đầu vận tiêu ở chỗ NPC Phùng Thiệu An (271,-56).

- Để bắt đầu vận tiêu thì tất cả các thành viên trong đội ngũ cần được Bang chủ trao quyền.
- Hình thức vận tiêu là 1 người sẽ dẫn xe tiêu đi theo đội trưởng, người dẫn xe nếu chết hoặc chọn thoát khỏi kéo xe thì xe tiêu sẽ dừng lại.
- Khi xe tiêu đến nơi chỉ định, giao nộp hàng hóa sẽ nhận được tiền và điểm cống hiến bang hội.
 
 
Lưu Ý:
 
- Khi đang ở trong Khiêu Chiến Bang Hội, người chơi bảo vệ tiêu cần đề phòng Bang Phái tuyên chiến cướp tiêu, mang đến tổn thất hàng hóa khiến giải thưởng bị mất đi.
- Người chơi ở trong Bang Phái đã tuyên chiến có thể cướp lấy xe tiêu của Bang Phái đối địch đang hộ tống, đánh giết người hộ tiêu sẽ không bị trừng phạt, đồng thời có thể thu thập hàng tiêu tương ứng.
- Sau khi cướp được xe Tiêu có thể quay về NPC Ông Chủ Hắc Điếm (145,-109) của bang phái giao nộp để đạt được tiền và điểm cống hiến.
- Từ 14:00-15:00 và 18:00-19:00 là thời gian mặc định mỗi ngày người chơi nhận được xe Tiêu có hàng hóa quý báu hơn (công cụ tiêu hao không đổi).
 
 

 Phần thưởng:

- Vàng khóa.

- Kinh nghiệm.

- Điểm hỗ trợ bang.

- Trả tiêu trong khung giờ 14h~15h hoặc 18h~19h sẽ nhận được x2 phần thưởng, vàng khóa sẽ thành vàng không khóa.

 
Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 
logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">