Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
BANG HỘI

Xem Bói Bang Phái

XEM BÓI BANG PHÁI

 Giới thiệu

- Tính năng xem bói Bang Phái giúp các thành viên trong bang nâng cao một số thuộc tính cá nhân theo ngày.

 Khái quát

- Vị trí xem bói: Cây Thiên Công

- Tiêu hao tài nguyên Bang để nghiên cứu loại hình và cấp độ của quẻ bói, nâng cấp cây Thiên Công của Bang Phái mỗi tuần.

- Cây Thiên Công được làm mới mỗi tuần, qua một tuần mới phải tiếp tục sử dụng tài nguyên Bang để nghiên cứu lại.

- Thành viên trong Bang Phái sử dụng điểm cống hiến có thể nhận được quẻ bói để nâng cao thuộc tính của nhân vật.

Điều kiện để nghiên cứu cây Thiên Công:

- Bang chủ có thể tiến hành nghiên cứu ở trang xem bói Bang Phái, cấp của đài xem bói quyết định đẳng cấp có thể nghiên cứu, để nghiên cứu thuộc tính cao cấp cần phải nghiên cứu thuộc tính cấp thấp tương ứng trước.

- Thuộc tính có màu xám tức là chưa nghiên cứu hoặc không thể nghiên cứu, thuộc tính sáng màu là thuộc tính đã được nghiên cứu rồi.

- Nghiên cứu và nâng cấp cây Thiên Công có thể hỗ trợ thành viên Bang Phái thu được nhiều phúc lợi hơn khi xem bói.

 Hướng dẫn

- Thành viên bang phái có thể đến NPC Chiêm Bặc Sư (146,90) tại Bang Hội để mở ra giao diện xem bói

- Tiêu hao điểm cống hiến bang để mở ngẫu nhiên một trong những thuộc tính do Bang Phái nghiên cứu hoặc thuộc tính cá nhân chưa kích hoạt.

- Thông thường Đại Hiệp có thể đã nghiên cứu thuộc tính nhưng chưa kích hoạt nên khi xem bói thuộc tính nào trong ô xem bói sáng lên tức là Đại Hiệp đã kích hoạt thuộc tính đó.

- Ô xem bói màu xám thể hiện thuộc tính đó chưa được Bang Phái nghiên cứu phát minh ra.

- Mỗi ngày có thể xem bói được nhiều lần.

- Thuộc tính cá nhân sẽ biến mất vào 4 giờ sáng ngày tiếp theo và sẽ được làm mới lại.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">