Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
CÀI ĐẶT

Khắc Phục Lỗi Khi Sử Dụng Dzolaucher

KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG DZOLAUCHER

Tiếu Ngạo Giang Hồ gửi đến các Đại Hiệp cách khắc phục lỗi thường gặp khi sử dụng Dzolaucher để vào trò chơi.

 Lỗi [1000]:

- Thông báo lỗi: Không thể download file manifest.

- Mô tả lỗi: Không thể kết nối server để tải file.

- Cách khắc phục: Tắt Dzolauncher, kiểm tra lại kết nối mạng, mở Dzolauncher lại và tiến hành download file, game lại.

 Lỗi [1001]:

- Thông báo lỗi: File manifest không tìm thấy.

- Mô tả lỗi: File manifest không tồn tại.

- Cách khắc phục:

+ Bước 1: Tắt Dzolauncher, kiểm tra lại đường dây kết nối mạng.

+ Bước 2: Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame).

+ Bước 3: Xóa 2 file theo đường dẫn sau:

"Dzogame/script/data_Dzogame_release.temp"

"Dzogame/script/data_Dzogame_release.manifest" (nếu có)

+ Bước 4: Mở Dzolauncher để tự động tải và giải nén lại file.

 Lỗi [1002]:

- Thông báo lỗi: File manifest bị lỗi.

- Mô tả lỗi: File không đúng.

- Cách khắc phục: Tương tự với cách khắc phục lỗi [1001].

 Lỗi [1003]:

- Thông báo lỗi: Không thể download patch Dzolauncher.

- Mô tả lỗi: Không thể kết nối server để tải file.

- Cách khắc phục: Tương tự với cách khắc phục lỗi [1001].

 Lỗi [1004]:

- Thông báo lỗi: Không thể download asset.

- Mô tả lỗi: Không thể kết nối server để tải file.

- Cách khắc phục: Tương tự với cách khắc phục lỗi [1001].

 Lỗi [1005]:

- Thông báo lỗi: Game không thể download.

- Mô tả lỗi: Không thể kết nối đến server để tải game.

- Cách khắc phục:

+ Bước 1: Tắt Dzolauncher, kiểm tra lại đường dây kết nối mạng.

+ Bước 2: Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame).

+ Bước 3: Xóa file "Dzogame/script/gameconfig.txt".

+ Bước 4: Mở lại Dzolauncher và tiến hành download.

 Lỗi [1007]:

- Thông báo lỗi: Không thể giải nén asset.

- Mô tả lỗi: File download bị lỗi không thể giải nén được.

- Cách khắc phục:

+ Bước 1: Xóa 2 file theo đường dẫn sau:

"Dzogame/script/data_Dzogame_release.temp"

"Dzogame/script/data_Dzogame_release.manifest" (nếu có)

+ Bước 2: Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame).

+ Bước 3: Mở Dzolauncher để tự động tải và giải nén lại file.

 Lỗi [1007]:

- Thông báo lỗi: Không tìm thấy 7z. Không thể giải nén asset.

- Mô tả lỗi: Thiếu file 7z >> Không thể giải nén file zip.

- Cách khắc phục: Tải và copy 2 file 7z.exe7z.dll vào thư mục Dzogame.

 Lỗi [1008]:

- Thông báo lỗi: Không thể giải nén game.

- Mô tả lỗi: Đang giải nén thì 7z bị ngắt tiến trình.

- Cách khắc phục: Resume để tiến hành giải nén lại game.

 Lỗi [1008]:

- Thông báo lỗi: Không tìm thấy 7z. Không thể giải nén game.

- Mô tả lỗi: Thiếu file 7z >> Không thể giải nén file zip.

- Cách khắc phục: Tải và copy 2 file 7z.exe và 7z.dll vào thư mục Dzogame.

 Lỗi [1009]:

- Thông báo lỗi: Lỗi url không thể download game đăng ký sớm.

- Mô tả lỗi: Url download sớm của game bị lỗi hoặc không thể kết nối đến url để tải.

- Cách khắc phục: Nguyên nhân do link download phía server chưa public.

 Lỗi [1010]:

- Thông báo lỗi: Không thể tải patch game.

- Mô tả lỗi: Không thể tải patch game từ server.

- Cách khắc phục:

+ Bước 1: Vào thư mục game.

+ Bước 2: Xóa file versionPath.dzo (nếu có).

+ Bước 3: Quay lại Dzolauncher và mở game.

 Lỗi [1011]:

- Thông báo lỗi: Không thể giải nén patch game.

- Mô tả lỗi: File patch game bị lỗi, không thể giải nén.

- Cách khắc phục: Tương tự với cách khắc phục lỗi [1010].

 Lỗi [1011]:

- Thông báo lỗi: Không tìm thấy 7z. Không thể giải nén patch game.

- Mô tả lỗi: Thiếu 7z >> Không thể unzip file.

- Cách khắc phục: Tải và copy 2 file 7z.exe và 7z.dll vào thư mục Dzogame.

 Lỗi [1012]:

- Thông báo lỗi: Patch game không thể mở.

- Mô tả lỗi: File patch download xong nhưng vì lỗi nên không thể mở được.

- Cách khắc phục: Tương tự với cách khắc phục lỗi [1010].

 Lỗi [2000]:

- Thông báo lỗi: Không thể kết nối đến server.

- Mô tả lỗi: Không thể kết nối đến server để request và get token.

- Cách khắc phục: Có 3 trường hợp và cách sửa tương ứng:

 Trường hợp 1: Tắt Dzolauncher, tiến hành kiểm tra lại đường dây mạng và chạy lại Dzolauncher.

 Trường hợp 2: Windows 7 đã ngừng hỗ trợ SSL >> Cài đặt thủ công Certificate SSL cho Windows 7.

+ Tải xuống tập tin hỗ trợ: https://bit.ly/SPDzoLaunchE0

+ Mở file tải xuống >> Install Certificate >> Local Machine >> Next.

+ Chọn Place all Certificates in the following store >> Browse >> Trusted Root Certification Authorities >> OK.

+ Chọn Next >> Finish để hoàn tất cài đặt.

 Trường hợp 3: Port 443 đã bị chặn, yêu cầu mở lại port 443.

- Lưu ý: Ở vài nơi sẽ chặn port 443, nên không thể nào Dzolauncher.

 Lỗi [2001]:

- Thông báo lỗi: Token emty.

- Mô tả lỗi: Server trả về token rỗng.

- Cách khắc phục: Có 2 trường hợp:

 Trường hợp 1: Dữ liệu phía Đại Hiệp gửi lên server bị sai.

 Trường hợp 2: Phía server trả về cho Đại Hiệp không đúng.

Tắt Dzolauncher, tiến hành kiểm tra lại đường dây mạng và chạy lại Dzolauncher.

 Lỗi [3000]:

- Thông báo lỗi: Cannot get hardware info.

- Mô tả lỗi: Không lấy được thông tin phần cứng user.

- Cách khắc phục: Vui lòng liên hệ về kênh hỗ trợ: hotro.dzogame.vn để được kiểm tra lỗi này.

 Lỗi [4000]:

- Thông báo lỗi: Game này hiện không phát hành.

- Mô tả lỗi: Game này hiện Dzogame chưa phát hành chính thức.

- Cách khắc phục: Vui lòng vào các kênh thông chính thức của game để kiểm tra thời gian phát hành game.

 Lỗi [4001]:

- Thông báo lỗi: Không tìm thấy file game run.

- Mô tả lỗi: Đường dẫn đến game run không tìm thấy.

- Cách khắc phục:

+ Bước 1: Tắt và mở lại Dzolauncher.

+ Bước 2: Trong mục chọn game, bấm vào bánh răng và thiết lập lại đường dẫn đến thư mục chứa game.


+ Bước 3: Mở lại game.

- Nếu vẫn xảy ra lỗi vui lòng tải lại game. Thực hiện tương tự với cách khắc phục lỗi [1005].

- Lưu ý phải để tên Thư Mục chứa game đúng tên là TieuNgao thì mới có thể chỉnh đường dẫn,và thư mục TieuNgao phải nằm trong Dzogame/ListGame.

 Lỗi [4002]:

- Thông báo lỗi: Game không thể chay.

- Mô tả lỗi: Game không thể mở, chạy được.

- Cách khắc phục: Tương tự với cách khắc phục lỗi [4001].

 Lỗi [4003]:

- Thông báo lỗi: Thiết lập đường dẫn bị sai.

- Mô tả lỗi: Đại Hiệp đã thiết lập đường dẫn game bị sai.

- Cách khắc phục: Trong mục chọn game, bấm vào bánh răng và thiết lập lại đường dẫn đến thư mục chứa game.

- Lưu ý phải để tên Thư Mục chứa game đúng tên là TieuNgao thì mới có thể chỉnh đường dẫn,và thư mục TieuNgao phải nằm trong Dzogame/ListGame.

 Lỗi [4004]:

- Thông báo lỗi:<ổ cứng> cần ít nhất <dung lượng> để tải file <filename>.

- Mô tả lỗi: Không đủ dung lượng ổ cứng để tiến hành download.

- Cách khắc phục: Dọn trống dung lượng ổ cứng chứa game yêu cầu và download lại.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào hoặc vẫn xảy ra lỗi sau khi thao tác như hướng dẫn, thì hãy liên hệ về kênh hỗ trợ: hotro.dzogame.vn hoặc nhắn tin về Fanpage Swordsman Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">