Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage

Cập Nhật Thương Thành - 27/01/2021

CẬP NHẬT THƯƠNG THÀNH - 27/01/2021

Trong lần cập nhật này, Thương Thành sẽ mang đến những vật phầm mới và hấp dẫn để các Đại Hiệp thỏa sức mua sắm!

 Thời gian:

- Sau cập nhật định kỳ ngày 27/01/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Áp dụng cho tất cả máy chủ thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Thương Thành trong đợt này đã xuất hiện lễ bao và các vật phẩm mới. Xem chi tiết cập nhật dưới đây:

-  Lễ Bao Trình Mỹ Tương Quân (mở bán đến 08:00 ngày 03/02/2021): >>xem chi tiết<<

 Lễ Bao Tiểu Lộc (mở bán đến 08:00 ngày 03/02/2021): >>xem chi tiết<<

- Những vật phẩm khác được bán trên Thương Thành như sau:

Vị trị Vật phẩm Hình ảnh
Sinh Hoạt / Trận Thạch Chu Tước - Mặc
Sinh Hoạt / Trận Thạch Bạch Hổ - Bạch
Sinh Hoạt / Trận Thạch Huyền Vũ - Mặc
Sinh Hoạt / Trận Thạch Thanh Long - Bạch
Sinh Hoạt / Trận Thạch Thanh Long - Xích
Sinh Hoạt / Trận Thạch Thanh Long - Thanh
Sinh Hoạt / Trận Thạch Thanh Long - Mặc
Sinh Hoạt / Trận Thạch Chu Tước - Bạch
Sinh Hoạt / Trận Thạch Trận Thạch Hạch Tâm
Hot Tinh Trần Sa
Hot Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Sinh Hoạt / Thăng Cấp Gói HP Lam
Sinh Hoạt / Thăng Cấp Gói MP Lam

- Vật phẩm ngừng bán tại thương thành:

+ Túi Định Hồn Đan Bổ Cấp.

+ Túi Phản Nguyên Tán Bổ Cấp.

+ Túi Liên Hoa Quyển Bổ Cấp.

+ Túi Như Ý Cao Bổ Cấp.

Chúc các Đại Hiệp sẽ mua được những vật phẩm cần thiết trên Thương Thành của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">