Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
CẬP NHẬT

Cập Nhật Thương Thành - 28/04/2021

CẬP NHẬT THƯƠNG THÀNH - 28/04/2021

Trong lần cập nhật này, Thương Thành sẽ mang đến những vật phầm mới và hấp dẫn để các Đại Hiệp thỏa sức mua sắm!

 Thời gian:

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 28/04/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Áp dụng cho tất cả máy chủ thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Thương Thành trong đợt này đã xuất hiện lễ bao và các vật phẩm mới. Xem chi tiết cập nhật dưới đây:

 Lễ Bao Thanh Tâm (mở bán đến 08:00 ngày 05/05/2021)>>xem chi tiết<<

- Gói thời trang  Khuynh Thế Thiên Tư (mở bán đến 08:00 ngày 05/05/2021) khi mở sẽ chắc chắn nhận được các vật phẩm (theo giới tinh chọn) như sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Khuynh Thành (Mạo & Y) - Nữ  
Tuyệt Thế (Mạo & Y) - Nam  
Khuynh Thành (Mạo & Y) - Loli  
Thanh Vân Bế Nguyệt
Trầm Ngư Lạc Hà
Thiên Ca (Ô)
Thanh Vân Câu (Tọa Kỵ 15m/s)
Thiết Kế Khuynh Thế Mạo (Nữ/Loli)
Thiết Kế Khuynh Thế Y (Nữ/Loli)

Chú thích:

- Thiết Kế Khuynh Thế: sau khi thu thập đủ các vật phẩm theo yêu cầu, đến gặp NPC Hà Giải Nhi ở thành Lạc Dương (tọa độ: 334, 122) để nâng cấp thành thời trang vũ đạo.

Hình ảnh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

 KHUYNH THẾ THIÊN TƯ 

- Ngoài ra, con những vật phẩm khác được bán trên Thương Thành như sau:

Vị trí Vật phẩm Hình ảnh
Thời Trang / Nữ Thiên Tế (Mạo & Y)  
Thời Trang / Nam Thiên Tế (Mạo & Y)  
Thời Trang / Loli Thiên Tế (Mạo & Y)  
Thời Trang / Nữ Ám Thích (Mạo & Y)  
Thời Trang / Nam Ám Thích (Mạo & Y)  
Thời Trang / Bối Sức Tinh Lữ Mi Lộc (Nam/Nữ)


Hình ảnh vật phẩm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

THIÊN TẾ (màu ngẫu nhiên)


ÁM THÍCH (màu ngẫu nhiên)

Chúc các Đại Hiệp sẽ mua được những vật phẩm cần thiết trên Thương Thành của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">