Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 30] Chuỗi Minh Quân Lệnh Tiễn

Phương Bắc đang có chiến sự, người dân ai nấy đều có trách nhiệm, Đại Hiệp hãy đến Đại Mạc giúp đỡ bọn họ!

MINH QUÂN LỆNH TIỄN

Chuỗi hoạt động Minh Quân Lệnh Tiễn bao gồm 3 nhiệm vụ chính: Hộ tống Phi Long Lệnh, Đột kích Thủ Lĩnh Trộm Cướp, Vây đánh Thích Khách:

 Điều kiện chính

- Tổ đội: tối thiểu 3 thành viên có thể tham gia.

- Cấp độ: mỗi nhân vật từ 30 trở lên có thể tham gia.

- Có thể tham gia 3 lần/ngày.

- Đến NPC Từ Lương (chữ Mặc ở thành Lạc Dương) để tham gia.

 Nội dung nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Hộ Tống Phi Long Lệnh

Chiến tranh giữa Đại Minh và Mông Cổ sắp xảy ra , đại tướng quân Lục Hải phục mệnh từ Đôn Hoàng hộ tống Phi Long Lệnh đến thảo nguyên Âm Sơn.

 Điều kiện phụ

- Mỗi thành viên cần có 01 Minh Quân Lệnh Tiễn.

- Nhận miễn phí 01 Minh Quân Lệnh Tiễn mỗi ngày tại NPC Từ Lương ở Thành Lạc Dương.

 Hướng dẫn tham gia

- Bước 1: Nhận nhiệm vụ Hộ tống Phi Long Lệnh tại NPC Từ Lương.

- Bước 2: Sau khi vào hoạt động đến tướng lĩnh Lục Hải để nhận ủy thác nhiệm vụ.

- Bước 3: Tiêu diệt hết bọn cướp cùng với Thủ Lĩnh Mã Phỉ để hoàn thành nhiệm vụ 1 - Hộ tống Phi Long Lệnh.

 Phần thưởng

- Vật phẩm tiến hành nhiệm vụ 2 - Lời khai bọn cướp.

- Điểm kinh nghiệm.

- Tinh luyện thạch.

Nhiệm vụ 2: Đột Kích Thủ Lĩnh Trộm Cướp

Đã lấy được khẩu cung của bọn Mã Phỉ, người Mông Cổ quả nhiên chiếm cứ khách điếm Long Môn. Các hạ hãy cùng với Lục Hải đi diệt trừ tận gốc người Mông Cổ - kẻ gây họa cho Đôn Hoàng.

 Điều kiện phụ

- Mỗi thành viên cần có 01 Lời Khai Bọn Cướp (nhận được từ nhiệm vụ 1).

 Hướng dẫn tham gia

- Bước 1: Nhận nhiệm vụ Đột kích Thủ Lĩnh Trộm Cướp tại NPC Từ Lương.

- Bước 2: Sau khi vào nhiệm vụ đến tướng lĩnh Lục Hải để nhận ủy thác nhiệm vụ.

- Bước 3: Tiêu diệt hết bọn Vệ binh, Cuồng Sát Tát mãn với Tướng quân Mông Cổ để hoàn thành nhiệm vụ 2 - Đột kích Thủ Lĩnh Trộm Cướp.

 Phần thưởng

- Vật phẩm tiến hành nhiệm vụ 3 - Khả Hãn Mật Tín.

- Điểm kinh nghiệm.

- Tinh Trần Sa.

Nhiệm vụ 3: Vây Đánh Thích Khách

Trong mật tín có nói là thích khách hôm nay sẽ đi qua đường này để đến Thảo Nguyên Âm Sơn. Mọi người chuận bị phục kích, các hạ tham gia chứ?

 Điều kiện phụ

- Mỗi thành viên cần có 01 Khả Hãn Mật Tín (nhận được từ nhiệm vụ 2).

 Hướng dẫn tham gia

- Bước 1: Nhận nhiệm vụ Vây Đánh Thích Khách tại NPC Từ Lương.

- Bước 2: Sau khi vào nhiệm vụ đến tướng lĩnh Lục Hải để nhận ủy thác nhiệm vụ.

- Bước 3: Tiêu diệt hết bọn Thích Khách Tha Hương để hoàn thành nhiệm vụ 3 - Vây Đánh Thích Khách.

 Phần thưởng

- Điểm kinh nghiệm.

- Tiểu Chu Long Thảo.

 Lưu Ý

- Nếu giải tán tổ đội trong thời gian phụ bản thì tất cả đội viên đều bị buộc rời khỏi phụ bản.

- Khuyến nghị mang theo Bạch Vân Hùng Đan trong hành trang.

Tiếu Ngạo Giang Hồ Dzogame