Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 30] Đào Cốc Mê Trận

Các hạ cũng bởi vì Đông Hán Mật Văn mà đến? Lão phu khuyên Đại Hiệp hãy tìm hiểu kỹ ... mà thôi, xét thấy Đại Hiệp dũng khí khả gia, lão phu sẽ cho các hạ cơ hội được thêm kiến thức!

ĐÀO CỐC MÊ TRẬN

 Điều kiện

- Tổ đội: tối thiểu 3 thành viên có thể tham gia.

- Cấp độ: mỗi nhân vật từ 30 trở lên có thể tham gia.

- Có thể tham gia 1 lần/ngày.

- Đến NPC Đào Cốc Mê Trận Truyền tống (chữ ở thành Hành Sơn) để tham gia.

 Thời gian

- Từ 21:00 đến 23:00 thứ 5 hàng tuần.

 Hướng dẫn tham gia

- Trong thời gian hoạt động, đội trưởng của tổ đội đủ điều kiện đến NPC Đào Cốc Mê Trận Truyền tống và chọn Lối vào Đào Cốc Mê Trận để vào hoạt động.

- Các thành viên ngoài việc tiêu diệt các kẻ địch theo yêu cầu thì cần mở được 3 thẻ bài giống nhau theo yêu cầu trong 15 giây để qua Ải.

- Sau khi vượt qua 5 ải sẽ hoàn thành hoạt động.

- Tùy thuộc vào thời gian vượt ải và số lượng kẻ địch tiêu diệt được mà nhận được đánh giá cũng như phần thưởng khác nhau.

 Phần thưởng

- Điểm kinh nghiệm

- Phong vật thạch.

- Linh Thảo

- Và một số vật phẩm khác có được từ tiêu diệt kẻ địch.

Tiếu Ngạo Giang Hồ Dzogame