Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 30] Lục Trúc Lâm

Gần đây mỗi ngày Lục Trúc Lâm đều bị động vật gặm nhấm phá hoại. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phá vỡ thanh tịnh của vùng đất này. Hy vọng Đại Hiệp có thể cùng 2 vị bằng hữu đến giúp ta đuổi lũ động vật này!

LỤC TRÚC LÂM

 

 Điều kiện

- Tổ đội: tối thiểu 3 thành viên có thể tham gia.

- Cấp độ: mỗi nhân vật từ 30 trở lên có thể tham gia.

- Có thể tham gia 1 lần/ngày.

- Đến NPC Lục Trúc Ông (chữ Lục ở thành Lạc Dương) để tham gia.

 Thời gian

- Chiều: từ 12:00 ~ 14:00 mỗi ngày.

- Tối: từ 20:00 ~ 22:00 mỗi ngày.

 Hướng dẫn tham gia

- Khi tổ đội đạt yêu cầu tham gia hoạt động, đội trưởng đến NPC Lục Trúc Ông và chọn Lối Vào Lục Trúc Lâm để vào hoạt động.

- Để hoàn thành hoạt động cần tiêu diệt 199 Hắc Hùng và Hắc Hùng Vương (xuất hiện sau khi đập vỡ Kim Hùng Tượng).

 Phần thưởng

- Điểm kinh nghiệm.

- Điểm công lực.

- Điểm hoạt động.

- Và nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau: tàng bảo đồ, bảo thạch, hợp thành phù,... và Mảnh giấy kỳ lạ để tham gia hoạt động Thiên Hạ Vô Ưu.

Đào Thực Tiên,
Kính Bút.