Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 30] Thiên Hạ Vô Tặc

Mảnh giấy kỳ lạ à? Chữ trên này thật khó xác định. May mà...lão phu có một người bạn giỏi về văn tự. Ha....xem ra nó rất giống một bản đồ, Đại Hiệp hãy thử đi đến vị trí ám hiệu xem sao. Nhớ mang theo vài người bạn để đề phòng bất trắc.

THIÊN HẠ VÔ TẶC

 

 Điều kiện

- Tổ đội: tối thiểu 3 thành viên có thể tham gia.

- Cấp độ: mỗi nhân vật từ 30 trở lên có thể tham gia.

- Cần 01 Mảnh giấy kỳ quái.

- Có thể tham gia 6 lần/ngày.

- Đến NPC Lục Trúc Ông (chữ Lục ở thành Lạc Dương) để tham gia.

 Thời gian

- Không giới hạn thời gian tham gia.

 Hướng dẫn tham gia

- Khi tổ đội đạt yêu cầu tham gia hoạt động, đội trưởng đến trò chuyện NPC Lục Trúc Ông và chọn Thiên Hạ Vô Tặc để tham gia hoạt động.

- Sau khi nhận hoạt động, hãy đến tọa độ được chỉ định trong nhiệm vụ để tiêu diệt kẻ địch theo yêu cầu.

- Đối với hoạt động này, đội trưởng phải là người đánh quái đầu tiên và các thành viên phải có mặt trong phạm vi 50m xung quanh đội trưởng.

- Thời gian hoạt động là 60 phút tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ, hết thời gian hoạt động sẽ bị hủy.

 Phần thưởng

- Ngẫu nhiên theo từng loại kẻ địch tiêu diệt được.

 Lưu ý

- Khuyến nghị mang theo Bạch Vân Hùng Đan.

- Nếu đội trưởng rời đội trong lúc tham gia hoạt động thì hoạt động tính trên toàn đội sẽ thất bại.

- Hoạt động chỉ làm mới khi hoàn thành hoạt động trước đó.

Đào Thực Tiên,
Kính Bút.