Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 35] Chi Viện Biên Cương

Biên Cương Khó Khăn Cần Chi Viện,

Anh Hùng Hào Kiệt Há Vô Tâm

CHI VIỆN BIÊN CƯƠNG

 Yêu cầu

- Nhân vật cấp 35 trở lên có thể tham gia.

- Có thể chi viện 4 lần/ngày.

- Có tối thiểu 1 tiền vàng không khóa.

- Mỗi lần chi viện tiêu tốn:

• 01 Mật hàm biên cương (nhận từ nhiệm vụ Chi Viện Biên Cương hoặc mua tại Thương Thành).

• 01 Tiền vàng không khóa.

  Thời gian

- Hoạt động diễn ra từ 12:00 đến 23:59 mỗi ngày.

  Nhiệm vụ Mật Hàm Đến Từ Biên Cương

Trước khi tham gia hoạt động Chi Viện Biên Cương, bạn có thể tham gia nhiệm vụ Mật Hàm Đến Từ Biên Cương để nhận miễn phí Mật hàm biên cương:

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Tôn Trấn Cương (Thiên Hạ Hội).

- Trả nhiệm vụ tại NPC Vương Thời Thiên (Thiên Hạ Hội).

- Phần thưởng: 03 Mật hàm biên cương (khóa).

  Hoạt động Chi Viện Biên Cương

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Mật Hàm Đến Từ Biên Cương, bạn có thể bắt đầu hoạt động Chi Viện Biên Cương. Các bước tham gia như sau:

Bước 1: Đến trò chuyện với NPC Tôn Trấn Cương (Thiên Hạ Hội) để nhận nhiệm vụ Chi Viện Biên Cương.

- Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại tiêu xa: Trắng, Lục, Lam và Tím.

- Có thể đổi phẩm chất của tiêu xa thông qua mục Đổi Tiêu Xa (cần Hoán Phiêu Lệnh đổi tiêu xa).

Bước 2: Vận tiêu xa đến Biên Cương để trả và hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 NPC sau để trả nhiệm vụ:

- Quan Vân Phi: ở Âm Sơn Thảo Nguyên.

- Giang Sơn: ở Đôn Hoàng.

  Phần thưởng

- Điểm kinh nghiệm, điểm võ huân tùy theo phẩm chất của tiêu xa.

- Điểm võ huân có thể dùng để đổi một số vật phẩm tại NPC Lý Chiêu ở Thiên Hạ Hội (chữ Đoái trên bản đồ).

Tiếu Ngạo Giang Hồ Dzogame