Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 35] Chi Viện Biên Cương

CHI VIỆN BIÊN CƯƠNG

Biên Cương Khó Khăn Cần Chi Viện, Anh Hùng Hào Kiệt Há Vô Tâm.

 Yêu cầu:

- Nhân vật cấp 35 trở lên có thể tham gia hoạt động.

- Đại Hiệp có thể tiến hành chi viện 4 lần/ngày.

- Phải có tối thiểu 1 tiền vàng không khóa.

- Mỗi lần chi viện tiêu tốn:

+ 01 Mật Hàm Biên Cương  (nhận từ nhiệm vụ Chi Viện Biên Cương hoặc mua trên Thương Thành).

+ 01 Tiền vàng không khóa.

 Thời gian:

- Hoạt động diễn ra từ 12h00 đến 23h59 mỗi ngày.

 Hướng dẫn tham gia:

1. Nhận Mật Hàm Biên cương:

Trước khi tham gia hoạt động Chi Viện Biên Cương, Đại Hiệp có thể nhận Mật Hàm Biên Cương  miễn phí:

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Tôn Trấn Cương ở Thiên Hạ Hội (tọa độ: 431, -258).

- Trả nhiệm vụ tại NPC Vương Thời Thiên ở Thiên Hạ Hội (tọa độ: 282, -227).

- Phần thưởng: 03 Mật Hàm Biên Cương  (khóa).

2. Tiến hành vận tiêu:

Sau khi có được Mật Hàm Biên Cương , Đại Hiệp có thể bắt đầu hoạt động Chi Viện Biên Cương. Các bước tham gia như sau:

Bước 1: Đến trò chuyện với NPC Tôn Trấn Cương ở Thiên Hạ Hội để nhận nhiệm vụ Chi Viện Biên Cương.

- Đại Hiệp sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại tiêu xa: Trắng, Lục, LamTím.

- Đại Hiệp có thể đổi phẩm chất của tiêu xa thông qua mục "Đổi Tiêu Xa" (cần Hoán Tiêu Lệnh  để đổi).

Bước 2: Vận tiêu xa đến trả cho NPC Vận Tiêu Sứ tại Bình Lương (tọa độ: 519, -10) để hoàn thành nhiệm vụ Chi Viện Biên Cương. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, Đại Hiệp sẽ có 40 phút để hoàn thành.

 Phần thưởng:

- Điểm kinh nghiệm, điểm Võ Huân nhận được tùy theo phẩm chất của tiêu xa.

- Điểm Võ Huân có thể dùng để đổi một số vật phẩm tại NPC Lý Chiêu ở Thiên Hạ Hội (tọa độ: 325, -158).

Hãy mau mau vận chuyện vật phẩm cứu trợ cho Biên Cương nhé các Đại Hiệp!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">