Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 40] Bách Độc Nhập Xâm

BÁCH ĐỘC NHẬP XÂM

 Yêu cầu

- Tổ đội từ 3 người trở lên và đội trưởng cần là người cùng phái với Môn phái vị trí cửa vào.

- Cấp độ mỗi nhân vật từ 40 trở lên.

 Thời gian

- Mỗi ngày trong các "khung giờ lẻ" từ 11h00 đến 21h00. Với mỗi khung giờ, hoạt động mở trong 45 phút.

 Cách thức tham gia

- Vào hoạt động thông qua các cửa vào hoạt động. Thông thường mỗi khung giờ sẽ xuất hiện cửa vào ở 3 môn phái ngẫu nhiên trong số thập nhất đại môn phái.

- Hệ thống sẽ thông báo chính xác các bản đồ sẽ xuất hiện cửa vào "Bách Độc Nhập Xâm" ở mỗi khung giờ.

Cửa vào hoạt động Bách Độc Nhập Xâm

 Phần thưởng

Nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

- Vật phẩm giúp tăng công lực.

- Vật phẩm hỗ trợ truyền công.

- Mảnh tàng bảo đồ.

- Điểm kinh nghiệm.

 Lưu ý

- Đội trưởng tổ đội phải là người của môn phái bản địa. Ví dụ chủ tổ đội tham gia hoạt động ở Hoa sơn thì Đội trưởng phải là người thuộc phái Hoa Sơn, chỉ vào được cửa Bách Độc Nhập Xâm xuất hiện tại phái Hoa Sơn. Người chơi cần linh hoạt trong việc chọn người làm đội trưởng của tổ đội.

- Hình ảnh cửa vào phản ánh Boss và đa phần quái vật trong cửa đó khi người chơi tiến nhập, cũng quyết định độ khó của cửa đó. Khuyến cáo người chơi tìm hiểu độ khó của từng loại cửa khác nhau để có thể chọn cửa phù hợp với tổ đội của mình.

Bản đồ hoạt động Bách Độc Nhập Xâm

- Cửa vào sẽ đóng khi đạt đủ số lượng người chơi tiến nhập. Đại Hiệp cần tìm cửa còn có thể vào. Các cửa sẽ được làm mới lại 15 phút/lần.

Đào Thực Tiên,
Kính Bút.