Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 40] Long Lĩnh Mê Quật

LONG LĨNH MÊ QUẬT

 Yêu cầu

- Tổ đội từ 3 người trở lên có thể tham gia.

- Mỗi thành viên tổ đội đạt cấp 40 trở lên.

 Thời gian

- Hằng ngày với các khung giờ chẵn từ 10h00 đến 20h00 hàng ngày. Mỗi khung giờ mở trong vòng 45 phút.

 Cách thức tham gia

- Vào hoạt động thông qua các cửa vào hoạt động.

- Cửa vào hoạt động xuất hiện ngẫu nhiên tại các bản đồ: Ngoại ô Phúc Châu, Ngoại ô Hành Sơn, Chân núi Võ đang, Hoa sơn, Dược Vương Cốc, Thiếu Thất Sơn.

 

- Trước khi vào, Đội trưởng cần tìm 2 hình ảnh thể hiện cùng 1 loài vật:

 Phần thưởng

Nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

- Bảo thạch và các vật phẩm phụ trợ bảo thạch.

- Tiền không khóa.

- Mảnh tàng bảo đồ.

 Lưu ý

- Bản đồ Long Lĩnh Mê Quật bố trí theo dạng mê cung. Khi tổ đội đánh xong mỗi cửa thì sẽ xuất hiện các cửa ngẫu nhiên ở bốn phía. Người chơi nên cố gắng mở hết các cửa có dấu ? trên bản đồ

Bản đồ Mê cung Long Lĩnh Mê Quật

 

- Trạng thái của mỗi cửa là ngẫu nhiên: có thể gặp cửa có nhiều Cây, nhiều Quái, gặp Boss, đôi khi … chỉ là cột hồi Khí huyết và Nội lực.

- Vật phẩm rơi ra chọn ngẫu nhiên người nhận (sau khi các thành viên tổ đội lựa chọn phương thức nhận).

- Cửa sẽ đóng khi đạt đủ số lượng người chơi tiến nhập. Người chơi cần tìm cửa mà mình còn có thể vào. Các cửa sẽ được làm mới lại 15 phút/lần.

 

Đào Thực Tiên,
Kính Bút.