Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 40] Thiên Hạ Vô Ưu

Cái Bang, thiên hạ đệ nhất đại bang nổi danh giang hồ vì nghĩa hiệp. Bang chủ Giải Phong chân thật nhiệt tình, nhiều lần ra tay tương trợ giải quyết những bất bình thế gian. Đại Hiệp có dự định giúp Giải Phong một tay?

THIÊN HẠ VÔ ƯU

Hoạt động này đã HỦY PHẦN THƯỞNG, nếu tham gia sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng gì.

 Điều kiện

- Nhân vật cấp độ 40 trở lên có thể tham gia.

- Đến NPC Giải Phong ở Thành Lạc Dương để nhận nhiệm vụ.

- Hoàn thành chuỗi 50 nhiệm vụ khác nhau để hoàn thành hoạt động Thiên Hạ Vô Ưu.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Nhân vật cấp độ 40 trở lên nhận nhiệm vụ tại NPC Giải Phong. Hoạt động Thiên Hạ Vô Ưu là chuỗi 50 nhiệm vụ (có thể trùng lặp).

- Nhiệm vụ nhận được ở mỗi nhân vật là ngẫu nhiên.

- Khi tiến hành hủy nhiệm vụ thì nhiệm vụ sẽ trả về 0.

Đào Thực Tiên,
Kính Bút.