Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
HOẠT ĐỘNG

[Cấp 45] Tuyệt Tình Cốc

TUYỆT TÌNH CỐC

Giang hồ tương truyền ở vùng phụ cận Tương Dương có Tuyệt Tình Cốc, vài trăm năm nay đã thu thập được những loại ám khí tuyệt vời thất truyền trong giang hồ, Du Tấn (Hoạt Bất Lưu Thủ) vô tình biết đến lối vào sở tại của Tuyệt Tình Cốc, Đại Hiệp có muốn đến thám hiểm?

 Điều kiện:

- Nhân vật đạt cấp độ 30 trở lên có thể tham gia.

- Tổ đội phải có tối thiểu 3 thành viên mới có thể tham gia.

 Hướng dẫn tham gia:

- Khi tổ đội thỏa điều kiện, đội trưởng đến NPC Du Tấn chữ "Cốc" tại thành Lạc Dương (tọa độ: 582, 246) nhận vật phẩm tham gia hoạt động.

- Tuyệt Tình Cốc Bản Đồ có thời hạn sử dụng là 8 giờ kể từ thời điểm nhận.

- Các thành viên trong tổ đội phải sở hữu vật phẩm nhiệm vụ mới có thể tham gia.

- Tuyệt Tình Cốc có tất cả 3 tầng, mỗi tầng sẽ yêu cầu 1 vật phẩm khác nhau để tham gia.

+ Tầng 1 - Lối Vào Tuyệt Tình Cốc: Thành viên phải có 01 Tuyệt Tình Cốc Nhập Khẩu Địa Đồ .

+ Tầng 2 - Tuyệt Tình Cốc Thâm Xứ: Thành viên phải có 01 Tuyệt Tình Cốc Thâm Xứ Địa Đồ  (nhận khi vượt qua tầng 1).

+ Tầng 3 - Tuyệt Tình Cốc Cấm Địa: Thành viên phải có 01 Tuyệt Tình Cốc Cấm Địa Địa Đồ  (nhận khi vượt qua tầng 2).

- Đánh bại tất cả quái vật trong hoạt động để hoàn tất.

 Phần thưởng:

- Vật phẩm hỗ trợ Ám Khí.

- Một số vật phẩm khác trong quá trình tham gia hoạt động

 Lưu ý:

- Nếu giải tán tổ đội trong lúc tham gia hoạt động sẽ bị buộc rời khỏi hoạt động và bị trừ vật phẩm hoạt động.

- Thời gian tối đa để vượt mỗi tầng là 60 phút.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hãy chinh phục Tuyệt Tình Cốc của Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng các bằng hữu của Đại Hiệp!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">