Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Bảo Ngân

BẢO NGÂN

Các Đại Hiệp khi hành tẩu trên giang hồ cũng cần phải có một chút kinh phí để sử dụng lúc cần thiết, Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ hướng dẫn về Bảo Ngân - một loại tiền tệ đa năng.

 

 Giới thiệu:

- Bảo Ngân (KNB khóa) là một trong những tiền tệ chính trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Chức năng:

- Có thể sử dụng để đổi kinh nghiệm nhân vật ở bảng Danh Sách Hoạt Động, mục Kinh Nghiệm.

- Có thể mua vật phẩm thường dùng, thuốc nhuộm hiếm, bảo thạch hiếm v.v... ở cửa hàng Bảo Ngân tại NPC Thiên Tiểu Y (Thành Lạc Dương 422,10).

 Cách nhận:

- Mỗi ngày có thể đến Thiên Tiểu Y để nhận nhiệm vụ Phát Bảo Ngân.

- Có thể nhận được qua mua bán với tính năng Ký Gửi và Thu Mua.

- Để kiểm tra số Bảo Ngân đang sở hữu có thể đến trò chuyện với NPC Thiên Tiểu Y (422,10).

 

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">