Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Điều Chỉnh Môn Phái

ĐIỀU CHỈNH MÔN PHÁI

Tiếu Ngạo Giang Hồ xin gửi đến Đại Hiệp thông tin mới của một số môn phái.
(Áp dụng trong phiên bản mới ngày 20/07/2021)

 Thiếu Lâm:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Mãnh Hổ Khiêu Giản Tăng sát thương cơ bản
Cuồng Phong Quyển Địa Tăng sát thương cơ bản
Hiệp Sơn Siêu Hải Tăng khoảng cách cơ bản và Quyết


 Võ Đang:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Ngự Kiếm Phi Tiên Tăng sát thương hệ Băng
Hải Để Lao Nguyệt Tăng sát thương hệ Băng
Tăng sát thương cơ bản và Quyết
Túc Điểu Đầu Lâm Tăng sát thương hệ Băng
Yến Tử Lược Ba Tăng sát thương hệ Băng
Phong Quyển Hà Diệp Tăng sát thương hệ Băng
Tạo ra 3 Kiếm Phong khi dùng Quyết
Thanh Long Bài Vĩ Tăng sát thương cơ bản và Quyết


 Đường Môn:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Cửu Tử Liên Hoàn Tăng sát thương hệ Thổ + Hỏa
Tăng tốc độ bay cơ bản và Quyết
Kim Xà Triền Ti Tăng sát thương hệ Thổ + Hỏa
Bách Bộ Xuyên Dương Tăng khoảng cách cơ bản và Quyết
Phi Sa Tẩu Thạch Giảm thời gian kích hoạt hiệu ứng
(cơ bản và Quyết)
Động Phá Càn Khôn Không cần chọn mục tiêu
(cơ bản và Quyết)
Ưng Thích Trường Không Không cần chọn mục tiêu
(cơ bản và Quyết)


 Nga My:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Âm Phong Tập Thể Tăng sát thương hệ Hỏa + Độc
Hỗn Nguyên Nhất Khí Tăng sát thương hệ Hỏa + Độc


 Nhật Nguyệt:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Bát Hoang Câu Diệt Tăng sát thương hệ Hỏa + Độc
Vô Uyên Luyện Ngục Tăng sát thương hệ Hỏa + Độc
Đạp Khôi Chỉ Bộ Tăng khoảng cách cơ bản và Quyết
Tử Điện Xuyên Vân Tăng khoảng cách cơ bản và Quyết


 Tiêu Dao:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
U Lan Lộng Ảnh Tăng sát thương hệ Băng + Hỏa
Hữu Vô Tương Sinh Tăng sát thương hệ Băng + Hỏa
Tăng tốc độ thi triển kỹ năng
Băng Phong Tam Chỉ Tăng sát thương hệ Băng + Hỏa
Bàng Hoa Phất Liễu Tăng sát thương hệ Băng + Hỏa
Phong Trảm Lâu Lan Tăng tốc độ ra đòn
Giảm sát thương cơ bản
Trường Phong Suy Tuyết Tăng sát thương cơ bản và Quyết
Giảm tốc độ bay của kỹ năng
Huyền Băng Hộ Thể Tăng 2% giảm sát thương hệ/tầng


 Ngũ Độc:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Lam Điệp Hoan Âm Tăng sát thương hệ
Tăng sát thương cơ bản và Quyết
Tăng phạm vi cơ bản và Quyết
Vạn Cổ Thực Thiên Tăng sát thương hệ
Thiên Độc Triền Thân Tăng sát thương hệ Độc
Linh Xà Thổ Tín Tăng sát thương cơ bản và Quyết
Tăng tốc độ bay của kỹ năng


 Hằng Sơn:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Thái Vân Truy Nguyệt Tăng sát thương hệ Hỏa
Tăng tốc độ ra đòn điểm huyệt
Nghi Quang Đạo Hà Tăng sát thương hệ Hỏa
Khí Xung Vân Tiêu Tăng sát thương hệ Hỏa
Giảm thời gian hồi kỹ năng
Giảm điểm tiêu hao chiến ý


 Hoa Sơn:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Hữu Phong Lai Nghi Tăng sát thương hệ Thổ + Băng
(cơ bản và Quyết)


 Hành Sơn:

Kỹ năng Tên Điều chỉnh
Bát Phương Quy Nguyên Tăng sát thương cơ bản và Quyết
Khinh Yên Đạm Vụ Giảm thời gian hồi kỹ năng


Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">