Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Hệ Thống PK

HỆ THỐNG PK

Một trong những tính năng hấp dẫn, tạo nên sự cạnh tranh, trình độ và những cuộc trao đổi kỹ năng đẹp mắt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Tổng quan:

- Đại Hiệp bấm vào hình "Bàn Tay"  ở góc trên bên trái màn hình để vào giao diện chuyển đổi PK.

- Khi bị tấn công bất luận ở chế độ nào, đều có thể phản công lại người tấn công.

- Không nhận được hỗ trợ từ người tấn công mình.

- Không nhận được hỗ trợ từ người mình tấn công.

- Nếu dùng Sát Lục tấn công qua nhiều người, tên Đại Hiệp sẽ chuyển thành đỏ và có thể bị tấn công bởi người dùng chế độ PK.

 Hòa Bình:

- Không thể tấn công người khác.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người ở chế độ hòa bình.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người cùng bang.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người cùng tổ đội/kết nghĩa/phu thê.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người dùng chế độ PK.

 Sát Lục:

- Có thể tấn công người bất kỳ.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người cùng tổ đội/kết nghĩa/phu thê.

 PK (Trừ ác):

- Có thể tấn công những người có tên vàng - đỏ.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người cùng tổ đội/kết nghĩa/phu thê.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người khác có tên màu trắng.

 Bang Phái:

- Có thể tấn công những người ngoài bang phái.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người cùng tổ đội/kết nghĩa/phu thê.

- Có thể tiếp nhận hỗ trợ từ người cùng bang.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">