Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Hóa Thân Shota

HÓA THÂN SHOTA

Giang Hồ truyền tai nhau rằng có người đã nắm được bí quyết cải lão hoàn đồng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mọi manh mối đều dẫn về Dư Hàng, Đại Hiệp hãy mau đến để điều tra sự tình.

 Điều kiện:

- Hai môn phái có thể hóa thân Shota: Hoa SơnThiếu Lâm.

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể tiến hành hóa thân.

 Hướng dẫn:

Đại Hiệp nếu thỏa các điều kiện nêu trên thì hãy đến Dư Hàng tìm gặp NPC Hề Trọng (tọa độ: 443, -183) để tiếp nhận nhiệm vụ "Hồi Ức Thiếu Niên".

Tiến hành thu thập đủ 20 Mê Vụ Tùng Châm tại Dư Hàng theo chỉ dẫn, sau đó trở về trả nhiệm vụ cho Hề Trọng sẽ nhận được Nguyên Liệu Mê Hồn Hương . Đại Hiệp chế tạo Mê Hồn Hương để hoàn tất nhiệm vụ (bấm vào NPC Hề Trọng và chọn chế tạo vật phẩm góc dưới bên phải).

Tiếp theo, Đại Hiệp được truyền tống đến phụ bản cốt truyện và phải đánh bại Hề Trọng.

Sau khi đánh bại Hề Trọng, Đại Hiệp theo chỉ dẫn đến gặp NPC Lâm Tầm (tọa độ: 616, -154) để nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Đại Hiệp trò chuyện với Lâm Tầm xong, theo chỉ dẫn đi tìm NPC Hề Lâm (tọa độ: 677, -37).

Đại Hiệp sẽ nhận được nhiệm vụ đánh bại các Hề Lâm Tâm Ma và khiêu chiến với Hề Lâm. Hoàn thành và trả nhiệm vụ cho Hề Lâm.


Cuối cùng, Đại Hiệp đến chỗ NPC Diên La tại Thành Lạc Dương (tọa độ: 321, 364) nhận nhiệm vụ "Hoa Dung Thiên Hương".

Tới đây thì Đại Hiệp đã có thể chọn “Chuyển đổi thể hình” để biến hình thành Shota. Muốn biến hình cần phải tiêu hao 1 vật phẩm Hoa Dung Thiên Hương  và 5 vàng không khóa.


Chúc các Đại Hiệp sẽ cải lão hoàn đồng thành công trong Tiếu Ngạo Giang Hồ nhé!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">