Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Huyễn Hóa Sủng Vật

HUYỄN HÓA SỦNG VẬT

 Giới Thiệu

- Tính năng giúp các Đại Hiệp tùy ý thay đổi hình dạng của sủng vật.

 Vật phẩm Đồ Giám

- Khi nhân vật đạt cấp độ 60, Đại Hiệp có thể nhận được nhiệm vụ Hướng dẫn Huyễn Hóa Sủng Vật tại NPC Đông Phương Giáo Chủ (thành Lạc Dương 422,16) sẽ nhận được một Đồ Giám Miêu Giáo Chủ .

- Đại Hiệp cũng có thể mua vật phẩm Đồ Giám trên Thương Thành >> Đồng Hành >> Huyễn Hóa.

 Hướng dẫn

Huyễn Hóa Sủng Vật

- Bước 1: đến NPC Huyễn Kiến Lung (thành Lạc Dương 398,-164), trên bản đồ biểu tưởng chữ Huyễn chọn Sủng Vật Huyễn Hóa.

- Bước 2: chọn sủng vật muốn huyễn hóa và Đồ Giám muốn sử dụng rồi bấm Huyễn Hóa, sủng vật sẽ huyễn hóa thành hình dáng của Đồ Giám đã sử dụng. 

VD: Đại Hiệp chọn sủng vật Hùng Đại và Đồ Giám Miêu Giáo Chủ.

Hủy Huyễn Hóa Sủng Vật

- Bước 1: đến NPC Huyễn Kiến Lung (thành Lạc Dương 398,-164), trên bản đồ biểu tưởng chữ Huyễn chọn Hủy Sủng Vật Huyễn Hóa.

- Bước 2: chọn sủng vật muốn hủy huyễn hóa rồi bấm Hủy, sủng vật sẽ trở lại hình dáng mặc định.

Lưu ý: Khi hủy huyễn hóa, vật phẩm Đồ Giám sẽ không được trả lại.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">