Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Sư Đồ

SƯ ĐỒ

Sư Đồ là một chức năng đặt biệt của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thông qua kết bái sư đồ thì sư phụ và đồ đệ sẽ gắn bó chặc chẽ về cả lợi ích và nghĩa vụ khi xuất sư.

 Điều kiện:

1. Bái sư:

- Để có thể bái sư, Đại Hiệp cần phải có cấp độ từ 1 đến 50.

- Đại Hiệp phải chưa có sư phụ.

2. Thu nhận đồ đệ:

- Để có thể nhận đệ, Đại Hiệp cần phải có cấp độ từ 50 trở lên.

- Số lượng đồ đệ đã nhận (chưa xuất sư) chưa đến hạn mức quy định.

 Cấp độ Tông Sư:

- Cấp độ Tông Sư càng cao thì số lượng đồ đệ có thể nhận càng nhiều và hiệu quả động viên của sư phụ càng lớn.

- Để tăng cấp độ Tông Sư, sư phụ cần phải có điểm Sư Đức.

Điểm Sư Đức Cấp Tông Sư Đệ tử nhận được
1 - 4,999 1 2
5,000 - 19,999 2 3
20,000 - 49,999 3 5
50,000 - 99,999 4 7
100,000 trở lên 5 10

 Hướng dẫn:

Để khởi tạo mối quan hệ Sư Đồ, sư phụ hoặc đồ đệ đều có thể đề xuất. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đại Hiệp mở giao diện Hảo Hữu (phím tắt H).

Bước 2: Chọn "Sư Đồ".

Bước 3: Tiếp theo, Đại Hiệp sẽ chọn mục tương ứng:

+ Nhận: Xuất hiện nếu cấp độ nhân vật từ 50 trở lên (nhận đồ đệ).

+ Bái Sư: Xuất hiện nếu cấp độ nhân vật từ 1 ~ 50 (tìm sư phụ).

Bước 4: Tìm sư phụ hoặc đồ đệ:

+ Ai muốn thu đệ/Ai muốn bái sư: Tìm ngẫu nhiên những người đang muốn thu đồ đệ hoặc cần bái sư.

+ Tìm chính xác: Nhập chính xác tên sư phụ/đồ đệ mà Đại Hiệp muốn.

(Lưu ý: Sư phụ/Đồ đệ được gửi lời mời phải đang Online)

Bước 5: Chờ đồng ý từ sư phụ/đồ đệ.


 Tính năng của sư phụ:

1. Kiếm Tra:

- Sư phụ có thể kiểm tra được thông tin Danh Thiếp của đồ đệ.

- Đại Hiệp chọn đồ đệ >> Bấm "Kiểm Tra".

2. Khích Lệ:

- Sư phụ, sư phụ ký danh (Sư Thúc) có thể chủ động khích lệ đồ đệ.

- Chọn đồ đệ cần khích lệ >> Bấm "Khích Lệ".

- Số lần sư phụ có thể khích lệ đồ đệ là không giới hạn (yêu cầu: Đồ đệ phải đang online).

- Đồ đệ nhận được khích lệ từ sư phụ sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ (BUFF) có thời gian 30 phút.

- Cấp độ Tông Sư của sư phụ, sư phụ ký danh (Sư Thúc) sẽ quyết định giá trị của BUFF.

3. Chỉ Điểm:

- Sư phụ mỗi ngày có thể chỉ điểm 1 lần. Riêng đối với đồ đệ đã xuất sư thì sư phụ không bị hạn chế số lần chỉ điểm.

- Chọn đồ đệ >> Bấm "Chỉ Điểm".

- Sư phụ khi chỉ điểm đồ đệ sẽ nhận được điểm Sư Đức và điểm Thiện Duyên, đồng thời cũng tăng điểm hảo cảm của cả 2 bên.

- Đồ đệ được chỉ điểm sẽ nhận phần thưởng kinh nghiệm. Lượng kinh nghiệm nhận được tùy thuộc vào cấp độ hiện tại của đồ đệ (càng cao càng nhận nhiều).

- Đồ đệ đã xuất sư khi được chỉ điểm cũng nhận phần thưởng kinh nghiệm. Lượng kinh nghiệm nhận được tùy thuộc vào điểm Sư Đức của người chỉ điểm (càng cao càng nhận nhiều).

4. Giới Thiệu:

- Sư phụ có thể đề xuất đồ đệ cho vợ/chồng hoặc các thành viên kết nghĩa khác làm đồ đệ.

- Chọn đồ đệ >> Bấm "Giới Thiệu" >>  Lựa chọn đối tượng muốn đề xuất đồ đệ đến.

- Sau khi họ đồng ý, thì sẽ trở thành sư phụ ký danh của đồ đệ được giới thiệu. Đồng thời 2 bên sẽ thành Hảo Hữu.

5. Trục Xuất:

- Sư phụ có thể trục xuất đồ đệ ra khỏi mối quan hệ Sư Đồ.

- Nếu đồ đệ bị trục xuất không online hơn 72 giờ (trước khi bấm "Trục Xuất") thì sư phụ sẽ không bị trừng phạt. Nếu không, sư phụ sẽ bị trừ 30 điểm Sư Đức, không thể nhận đồ đệ tiếp theo trong 24 giờ và bị nhận danh hiệu "Tuyệt Tình Sư Phụ".

 Tính năng của đồ đệ:

1. Xuất Sư:

- Khi cấp độ của đồ đệ đạt 50 trở lên, đồ đệ sẽ được xuất sư.

- Đồ đệ đã xuất sư sẽ không bị tính vào số lượng đồ đệ đang có của sư phụ.

- Khi xuất sư, sư phụ sẽ nhận được điểm Sư Đức và điểm Thiện Duyên, còn đồ đệ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (khóa).

2. Thỉnh Giáo:

- Đồ đệ có thể chủ động thỉnh giáo sư phụ, sư phụ ký danh (yêu cầu: Sư phụ phải đang online).

- Chọn sư phụ cần thỉnh giáo >> Bấm "Thỉnh Giáo".

- Đồ đệ khi thỉnh giáo sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ (BUFF) có thời gian 30 phút.

- Số lần thỉnh giáo là có giới hạn và khi đồ đệ thăng cấp sẽ được nhận thêm cơ hội thỉnh giáo:

Cấp độ Số lần thỉnh giáo
11 - 20 Mỗi lần thăng cấp nhận được 2 lần
21 - 30 Mỗi lần thăng cấp nhận được 3 lần
31 - 40 Mỗi lần thăng cấp nhận được 5 lần
41 - 50 Mỗi lần thăng cấp nhận được 8 lần

3. Phản Sư:

- Đồ đệ có thể chọn phản sư đề thoát khỏi mối quan hệ Sư Đồ với sư phụ hiện tại.

- Sau khi lựa chọn phản sư thì sư phụ ký danh cũng sẽ bị giải trừ.

- Nếu sư phụ không online hơn 72 giờ (trước khi bấm "Phản Sư") thì đồ đệ sẽ không bị trừng phạt. Nếu không, người phản sư sẽ không thể bái sư trong vòng 24 giờ (sau khi bấm "Phản Sư").

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới của Tiếu Ngạo Giang Hồ!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">