Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Thời Trang

THỜI TRANG

Thể hiện cá tính, định hình phong cách cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Giới thiệu:

- Các bộ thời trang, vật phẩm hỗ trợ Thêu, Nhuộm có thể mua tại Thương thành (phím J).

- Thời trang được chia làm nhiều loại: Đầu Sức (Mạo), Ngoại Sáo (Y), Phối Sức, Phi Phong (Bối Sức).

- Thời trang sẽ được phân chia theo giới tính: Nam, Nữ, LoliShota.

- Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ còn có các loại thời trang có hiệu ứng và vũ đạo đặc biệt.

- Các vật phẩm hỗ trợ gồm:

Vật phẩm Hình ảnh
Chỉ Gấm Tô Châu
Kim Ti Tú Trâm
Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên
Thuốc Nhuộm Cố Định
Thể Mặc Ấn Chương
Thái Tú Hạp


 Tính năng liên quan:

1. Nhuộm:

- Để vào giao diện, Đại Hiệp mở Thuộc Tính Nhân Vật (phím 0) >> Chọn "Nhuộm".

- Thời trang phải là loại có thể Nhuộm hoặc Thêu được (có bảng màu trên vật phẩm).

- Có 2 cách để nhuộm màu cho thời trang: Cố Định và Ngẫu Nhiên.

a. Nhuộm màu Cố Định:

- Đại Hiệp phải có màu nhuộm cần thiết trong kho đồ.

- Màu nhuộm có thể mở ra từ Thuốc Nhuộm Cố Định  (có thể mua trong Thương Thành) hoặc các sự kiện.

- Chọn loại thời trang cần nhuộm.

- Đặt màu nhuộm cần thiết từ kho đồ vào các vị trí cần đổi màu.

- Bấm "Nhuộm" để hoàn thành quá trình.

b. Nhuộm màu Ngẫu Nhiên:

- Tính năng này sẽ nhuộm thời trang của Đại Hiệp thành các màu sắc ngẫu nhiên.

- Đại Hiệp phải có Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên  (có thể mua trong Thương Thành) trong kho đồ.

- Chọn loại thời trang cần nhuộm.

- Đặt Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên từ kho đồ vào.

- Dùng vật phẩm Thái Tú Hạp  (có thể mua trong Thương Thành) để khóa các màu không muốn đổi.

- Bấm "Ngẫu Nhiên" để hoàn thành quá trình.

- Sau khi bấm "Ngẫu Nhiên" sẽ có 120 giây để đổi ý.

- Nếu đã bấm "Ngẫu Nhiên" thì số lượng Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên sử dụng sẽ mất và không thể hoàn lại. 

- Nếu không muốn nhuộm màu đó nữa Đại Hiệp chọn "Đổi Ý" >> "Xác Định" để hủy (Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên đã sử dụng sẽ không hoàn lại).

- Trong thời gian nhuộm, nếu Đại Hiệp thay đổi trang phục, đóng giao diện hoặc hết thời gian đổi ý thì không thể trở lại lần phối màu trước đó.

c. Xem trước:

- Đại Hiệp có thể sử dụng tính năng này để xem trước máu sắc phối lên thời trang sẽ như thế nào.

- Đại Hiệp dùng tính năng này để xác định màu sắc phù hợp trước khi nhuộm.

2. In ấn:

- Một số loại Bối Sức có thể được in dấu ấn lên (ví dụ: Thước Tinh Phi PhongDiệu Nhật Phi Phong).

Đại Hiệp phải có Thể Mặc Ấn Chương  (có thể mua trong Thương Thànhtrong kho đồ.

- Chọn loại Bối Sức cần in ấn.

- Chọn dấu ấn muốn in vào thời trang.

- Bấm "Ký Hiệu" để hoàn thành quá trình.

3. Thêu:

a. Bản Thêu:

- Đại Hiệp có thể thêu lên các loại Ngoại Sáo (Y) cho phép.

- Đại Hiệp phải có Chỉ Gấm Tô Châu  (có thể mua trong Thương Thành) trong kho đồ.

- Chọn loại thời trang cần thêu.

- Chọn Hoa Văn muốn thêu.

- Chỉnh kích cỡ của chỉnh thể.

- Bấm "Thêu Hoa" để hoàn thành quá trình.

- Sau khi thêu, Đại Hiệp có thể sử dụng màu cố định để nhuộm bản thêu (bấm "Vị Trí Thêu" và thao tác như nhuộm thông thường).

b. Thay đổi Kích Cỡ:

- Đại Hiệp phải có Kim Ti Tú Trâm  (có thể mua trong Thương Thành) trong kho đồ.

- Điều chỉnh kích cỡ của chỉnh thể.

- Bấm "Kích Cỡ" để hoàn thành quá trình.

4. Đổi màu nhuộm:

- Đại Hiệp có thể đổi màu nhuộm bằng cách bấm vào "Đổi Nhiễm Sắc".

- Sau đó, chọn loại vật phẩm cần đổi: Thuốc Nhuộm Ngẫu NhiênThuốc Nhuộm Cố Định.

- Khi đổi sẽ tốn lượng Linh Phi Diệp  tương ứng.

5. Nhuộm thời trang cho Manh Oa:

- Ngoài ra, Đại Hiệp có thể nhuộm màu thời trang của Manh Oa bằng cách bấm vào biểu tượng em bé góc trên bên phải .

- Cách thức tương tự như nhuộm thông thường.

Đại Hiệp vào và thiết kế cho mình một bộ thời trang đẹp nhất nhé!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Swordsman Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">