Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
KHÁC

Thông Tin Bang Hội

BANG HỘI

Nơi anh hào hội tụ, những Đại Hiệp cùng chung chí hướng xây dựng nên thế lực của riêng mình.

 Thành lập bang hội

- Tổ đội 4 thành viên phù hợp điều kiện đẳng cấp 35 trở lên, chưa vào bang, điểm hảo hữu lẫn nhau trên 150 điểm.

- Dẫn thành viên tổ đội tới NPC Quản Lý Bang ở 3 thành chính Lạc Dương, Phúc Châu Hành Sơn (chữ Bang trên bản đồ)

- Đối thoại với NPC Quản Lý Bang chọn "Lập Bang Phái", cần 3 Thăng Long Lệnh để tạo bang.

- Thăng Long Lệnh có thể nhận được khi tiêu diệt Thăng Long Lệnh Thiết Tặc (Ngoại ô Phúc Châu 421, -45), hoặc mua trên Thương Thành (phím tắt J, mục Sinh Hoạt->Bang Hội)

 Tính năng bang hội

Vận Tiêu Bang Phái

Xem Bói Bang

- Tuyên Chiến Bang Phái

Nhưỡng Tửu

Bách Dược Môn

Bảo Vật Bang Phái


 Tài nguyên

Tài nguyên chung của Bang Hội:

Tài chính bang:

 • Nhận được thông qua nhiệm vụ bang, thành viên bang quyên góp.
 • Dùng để thăng cấp bang phái, thăng cấp công trình, phí bảo dưỡng bang, đấu giá Long Đầu.

Đan Mộc:

 • Nhận được thông qua hoạt động bang mỗi ngày.
 • Dùng để thăng cấp bang phái, thăng cấp công trình, nghiên cứu xem bói.

Phong Thạch:

 • Nhận được thông qua hoạt đông bang mỗi ngày, đánh quái Địa Cung (mỗi thành viên mỗi ngày giới hạn thu hoạch 80 Phong Thạch).
 • Dùng để thăng cấp bang phái, thăng cấp công trình, nghiên cứu xem bói.

Tinh Thiết:

 • Nhận được thông qua hoạt đông bang tuần, tiêu diệt Boss Địa Cung và Thế Giới.
 • Dùng để thăng cấp bang phái, thăng cấp công trình, nghiên cứu xem bói.

Điểm tuyên chiến:

 • Nhận được thông qua hoạt động bang mỗi ngày.
 • Dùng để khởi xướng tuyên chiến với bang khác.

Cá nhân tài nguyên

Điểm hỗ trợ:

 • Nhận được thông qua nhiệm vụ bang, quyên góp cho bang.
 • Dùng cho xem bói, mua vật phẩm trong cửa hàng cống hiến bang.

Điểm cống hiến:

 • Nhận được thông qua quyên góp cho bang.
 • Dùng cho nâng cấp và tẩy luyện chúc phúc bang.

 Kiến trúc

Bang hội có 5 loại kiến trúc, mỗi loại có chức năng khác nhau

Sương phòng: tăng giới hạn số lượng thành viên bang.

Quảng trường: tăng giới hạn mở hoạt động bang.

Chiêm bặc đài: tăng giới hạn đẳng cấp nghiên cứu xem bói.

Hậu cần xử: tăng lên học tập đẳng cấp kỹ năng sinh hoạt.

Ban thưởng điện: phân phát tiền vàng cho thành viên hoạt động sôi nổi.

 Rời bang

- Rời bang khấu trừ toàn bộ điểm cống hiến và 20% điểm hỗ trợ.

- 24h sau khi rời bang không thể gia nhập bang mới.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">