Ngũ Độc

Ngũ Độc Phái, bắt nguồn từ nội địa Miêu Cương, là phân giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chúng đều là mỹ nữ đẹp khuynh thành. Đệ tử Ngũ Độc dùng roi làm vũ khí, roi pháp âm nhu tàn độc, thiên hạ nhất tuyệt. Họ tôn thờ rắn, rết, bò cạp, nhện và cóc, lại thích làm bạn với côn trùng có độc, sở trường là dùng độc thuật, do đó người ta gọi họ là Ngũ Độc Phái, người trong giang họ do vậy mà tránh xa.