Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
NẠP TIỀN

Quy Đổi Mệnh Giá Nạp Vào Dzo Ví

MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

Sau đây là bảng quy đổi mệnh giá của các loại thẻ khi nạp vào Ví Dzogame dành cho các Đại Hiệp:

 Thẻ DzoCard:
DzoCard DzoCoin
20.000 20.000
50.000 50.000
100.000 100.000
200.000 200.000
500.000 500.000
1.000.000 1.010.000
2.000.000 2.020.000
5.000.000 5.050.000

(Dzo Ví ưu đãi khi nạp thẻ DzoCard mệnh giá từ 1.000.000 trở lên)

 Thẻ Gate:

Gate DzoCoin
10.000 9.500
20.000 19.000
50.000 47.500
100.000 95.000
200.000 190.000
500.000 475.000
1.000.000 950.000
2.000.000 1.900.000
5.000.000 4.750.000
10.000.000 9.500.000

 ATM:

ATM DzoDong DzoCoin
100.000 200.000  
200.000 200.000  
300.000 300.000  
500.000 500.000  
1.000.000 1.000.000 10.000
2.000.000 2.000.000 20.000
3.000.000 3.000.000 30.000
5.000.000 5.000.000 50.000
10.000.000 10.000.000 200.000
20.000.000 20.000.000 400.000
40.000.000 40.000.000 800.000

 Thẻ iSEC:

ISEC DzoCoin
10.000 10.000
20.000 20.000
50.000 50.000
100.000 100.000
200.000 200.000
500.000 500.000
1.000.000 1.000.000
2.000.000 2.000.000
5.000.000 5.000.000
10.000.000 10.000.000

 Thẻ Quốc Tế:

Thẻ Quốc Tế DzoDong DzoCoin
100.000 89.000 11.000
200.000 185.000 15.000
300.000 281.000 19.000
500.000 473.000 27.000

Mệnh giá quy đổi KNB: >>xem chi tiết tại đây<<

Giới thiệu thẻ nạp ISEC: >>xem chi tiết tại đây<<

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">