Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
PHỤ BẢN

[Cấp 60] Lục Đạo Luân Hồi

LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

Nhân Đạo, Thú Đạo, Thiên Đạo, Quỷ Đạo, Tula Đạo, Địa Ngục Đạo - Liệu bạn sẽ chinh phục Lục Đạo Luân Hồi?

 Điều kiện:

- Nhân vật có cấp độ từ 60 trở lên có thể tham gia.

- Tổ đội tối thiểu 1 thành viên có thể tham gia.

- Nhân vật có thể vào phụ bản 3 lần/ngày.

 Mô tả:

- Phụ bản Lục Đạo Luân Hồi có tổng cộng 60 tầng.

- Mức độ khiêu chiến theo các mốc tầng là: 1 - 11 - 21 - 31 - 41 và 51. Khi đạt mốc này nếu nhân vật bị thoát khỏi phụ bản, sau đó tham gia lại sẽ khiêu chiến từ tầng tiếp theo của mốc đạt được.

- Lục Đạo Luân Hồi gồm: Nhân Đạo, Thú Đạo, Quỷ Đạo, Thiên Đạo, Tu La Đạo và Địa Ngục Đạo. Mỗi tầng bạn cần lật bài để xác định Boss sẽ khiêu chiến.

- Đại Hiệp sẽ có 60 phút để chiến đấu. Nếu hết giờ hoặc chết quá 3 lần sẽ bị buộc rời khỏi phụ bản.

- Nếu giải tán tổ đội, cả đội sẽ bị buộc rời khỏi phụ bản.

- Thưởng qua ải mỗi ngày nhận tối đa 10 gói quà của 10 tầng cao nhất đi được trong ngày (ví dụ: đi được 60 tầng sẽ nhận được 10 gói quà từ tầng 51-60).

 Hướng dẫn tham gia:

- Bước 1: Lập tổ đội thỏa điều kiện phụ bản.

- Bước 2: Đội trưởng bấm vào biểu tượng Phụ Bản bên góc trái màn hình. Sau đó chọn Khiêu Chiến và chọn phụ bản là Lục Đạo Luân Hồi.

- Bước 3: Chọn mốc tầng cần đi, và chọn "Vào Phụ Bản".

- Bước 4: Lật bài để chọn bản đồ và triệu hồi Boss. Vượt qua các tầng để nhận về những phần thưởng hấp dẫn.

 Phần thưởng:

1. Quà vượt ải lần đầu: (với hộp quà sẽ cho phần thưởng ngẫu nhiên)

Tầng Phần thưởng Tầng Phần thưởng
1 - 4
Căn Cốt Đan x 1
31 - 34 Căn Cốt Đan x3
5
Căn Cốt Đan x1
Điểm Bảo Ngân x500
35 Căn Cốt Đan x3
Điểm Bảo Ngân x1000
6 - 9 Căn Cốt Đan x1 36 - 39 Căn Cốt Đan x3
10
Căn Cốt Đan x1
Đại Ngự - Huyết Phách x1
Thủ Vệ Lục Đạo Luân Hồi x1
40 Căn Cốt Đan x4
Đại Ngự - Huyết Phách x1
11 - 14 Căn Cốt Đan x1 41 - 44 Căn Cốt Đan x4
15
Căn Cốt Đan x1
Điểm Bảo Ngân x500
45 Căn Cốt Đan x4
Điểm Bảo Ngân x1000
16 - 19 Căn Cốt Đan x1 46 - 49 Căn Cốt Đan x4
20 Căn Cốt Đan x2
Đại Ngự - Huyết Phách x1
50 Căn Cốt Đan x5
Đại Ngự - Huyết Phách x1
21 - 24 Căn Cốt Đan x2 51 - 54 Căn Cốt Đan x5
25 Căn Cốt Đan x2
Điểm Bảo Ngân x500
55 Căn Cốt Đan x5
Điểm Bảo Ngân x1000
26 - 29 Căn Cốt Đan x2 56 - 59 Căn Cốt Đan x5
30
Căn Cốt Đan x3
Đại Ngự - Huyết Phách x1
Thẩm Phán Lục Đạo Luân Hồi x1
60 Căn Cốt Đan x5
Đại Ngự - Huyết Phách x1
Luân Hồi Chi Chủ x1


2. Quà vượt ải ngày: (với hộp quà sẽ cho phần thưởng ngẫu nhiên)

Tầng Phần thưởng Tầng Phần thưởng
1 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x50
31 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x56
2 Điểm kinh nghiệm
Vàng Tiền Khóa x1
32 Điểm kinh nghiệm
Vàng Tiền Khóa x6
3 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x50
33 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x56
4 Điểm kinh nghiệm
Hồn thạch x10
34 Điểm kinh nghiệm
Hồn thạch x13
5 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x2
35 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x4
6 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x50
36 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x56
7 Điểm kinh nghiệm
Tinh Trần Sa x1
37 Điểm kinh nghiệm
Tinh Trần Sa x6
8 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x50
38 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x56
9 Điểm kinh nghiệm
Hồn thạch x10
39 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x13
10 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x2
Đá Phong Vật x1
40 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x4
Đá Phong Vật x1
11 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x52
41 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x58
12 Điểm kinh nghiệm
Vàng Tiền Khóa x2
42 Điểm kinh nghiệm
Vàng Tiền Khóa x8
13 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x52
43 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x58
14 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x11
44 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x14
15 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x2
45 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x4
16 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x52
46 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x58
17 Điểm kinh nghiệm
Tinh Trần Sa x2
47 Điểm kinh nghiệm
Tinh Trần Sa x8
18 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x52
48 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x58
19 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x11
49 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x14
20 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x2
Đá Phong Vật x1
50 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x4
Đá Phong Vật x1
21 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x54
51 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x60
22 Điểm kinh nghiệm
Vàng Tiền Khóa x4
52 Điểm kinh nghiệm
Vàng Tiền Khóa x10
23 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x54
53 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x60
24 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x12
54 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x15
25 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x2
55 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x4
26 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x54
56 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x60
27 Điểm kinh nghiệm
Tinh Trần Sa x4
57 Điểm kinh nghiệm
Tinh Trần Sa x8
28 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x54
58 Điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đan x60
29 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x12
59 Điểm kinh nghiệm
Hồn Thạch x15
30 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x2
Đá Phong Vật x1
60 Điểm kinh nghiệm
Căn Cốt Đan x4
Đá Phong Vật x1 (ngẫu nhiên)


Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hãy chinh phục phụ bản Lục Đạo Luân Hồi cùng các bằng hữu của Đại Hiệp!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">