Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
PHỤ BẢN

[Cấp 87] Tung Sơn Chi Điện

TUNG SƠN CHI ĐIỆN

Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu đã phá được phòng thủ bên ngoài của Tung Sơn thì phải quyết chiến đỉnh Tung Sơn, quyết không thể để Tả Lãnh Thiền một tay che trời được!

 Hướng dẫn tham gia:

- Khi tổ đội đạt điều kiện yêu cầu, đội trưởng bấm vào biểu tượng Phụ Bản bên góc trái màn hình. Sau đó chọn Tung Sơn và chọn Phụ bản là Tung Sơn Chi Điện.

- Tiêu diệt bọn đệ tử Tung Sơn và Tả Lãnh Thiền để hoàn thành phụ bản.

 Thông tin phụ bản:

Độ Khó Phổ Thông (dễ):

 a. Yêu cầu:

- Tổ đội ít nhất 1 người.

- Nhân vật có cấp độ 87 trở lên có thể tham gia.

- Tinh lực yêu cầu: phụ thuộc vào cấp độ nhân vật và cấp độ trung bình của tổ đội.

- Có thể tham gia nhiều lần trong ngày.

b. Phần thưởng:

- Điểm kinh nghiệm.

- Anh Hùng Lệnh.

- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp.

- Một số vật phẩm khác có được từ tiêu diệt quái, Boss.

Độ Khó Hiệp Khách (trung bình):

a. Yêu cầu:

- Tổ đội ít nhất 1 người.

- Nhân vật có cấp độ 87 trở lên có thể tham gia.

- Tinh lực yêu cầu: phụ thuộc vào cấp độ nhân vật và cấp độ trung bình của tổ đội.

- Phải hoàn thành độ khó Phổ Thông thì mới có thể tham gia.

- Có thể tham gia nhiều lần trong ngày.

b. Phần thưởng:

- Điểm kinh nghiệm.

- Anh Hùng Lệnh.

- Có cơ hội nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau: trang bị môn phái 8x từ 5 ~ 6 sao, nguyên liệu và phương pháp chế đan dược cao cấp.

- Một số vật phẩm khác có được từ tiêu diệt quái, Boss.

Độ Khó Anh Hùng (khó):

a. Yêu cầu:

- Tổ đội ít nhất 4 người.

- Nhân vật có cấp độ 87 trở lên có thể tham gia.

- Tinh lực yêu cầu: phụ thuộc vào cấp độ nhân vật và cấp độ trung bình của tổ đội.

- Phải hoàn thành độ khó Hiệp Khách thì mới có thể tham gia.

- Có thể tham gia nhiều lần trong ngày.

b. Phần thưởng:

- Điểm kinh nghiệm.

- Anh Hùng Lệnh.

- Có cơ hội nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau: trang bị môn phái 8x từ 5 ~ 7 sao, vật liệu trang bị cao cấp, nguyên liệu và phương pháp chế đan dược cao cấp.

- Một số vật phẩm khác có được từ tiêu diệt quái, Boss.

Độ Khó Minh Chủ (rất khó):

a. Yêu cầu:

- Tổ đội ít nhất 6 người.

- Nhân vật có cấp độ 87 trở lên có thể tham gia.

- Tinh lực yêu cầu: phụ thuộc vào cấp độ nhân vật và cấp độ trung bình của tổ đội.

- Phải hoàn thành độ khó Anh Hùng thì mới có thể tham gia.

- Có thể tham gia nhiều lần trong ngày.

b. Phần thưởng:

Phần thưởng vượt phụ bản này phụ thuộc vào đánh giá kết quả hoàn thành phụ bản, phần thưởng gồm:

- Điểm kinh nghiệm.

- Anh Hùng Lệnh.

- Có cơ hội nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau: trang bị 8x cao cấp và vật liệu trang bị cao cấp.

- Một số vật phẩm khác có được từ tiêu diệt quái, Boss.

 Lưu ý:

- Khuyến nghị Đại Hiệp mang theo Bạch Vân Hùng Đan  khi tham gia.

- Thời gian tối đa vượt phụ bản là 60 phút, nếu hết giờ nhân vật sẽ được truyền tống về địa điểm trước khi vào phụ bản và không nhận được phần thưởng vượt phụ bản.

- Nếu giải tán tổ đội trong thời gian phụ bản thì tất cả đội viên đều bị buộc rời khỏi phụ bản.

- Nhiệm vụ liên quan: [87] <Chỉ dẫn> Tung Sơn Chi Điện nhận tại NPC Kiếm Khách Tóc Bạc ở Thành Lạc Dương (tọa độ: 367, 109).

- Khi Đại Hiệp hoàn thành phụ bản Tung Sơn Chi Điện độ khó Anh Hùng sẽ có cơ hội khiêu chiến Boss đặc biệt của phụ bản là Điền Bá Quang (tiêu tốn 1000 Minh Chủ Huy Ký ) để có cơ hội nhận thêm các vật phẩm quý hiếm.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hãy chinh phục phụ bản Tung Sơn Chi Điện cùng các bằng hữu của Đại Hiệp!

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">