Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Cập Nhật Thương Thành 11/11/2020

CẬP NHẬT THƯƠNG THÀNH

 Lễ Bao Bảo Thạch 

- Mở bán ngày 9:00 ngày 12/11/2020.

- Mở bán đến: 8:00 ngày 18/11/2020

- Chi tiết: Xem tại đây

 

 Cập Nhật Thời Trang

- Chi tiết: Xem tại đây

 Cập Nhật Vật Phẩm

Tên Icon

Mảnh vỡ hợp Phỉ Thuý Kì Lân

Đổi Bảo Vật

Ngân Ngọc

Tăng cấp thần khí

Huyền Cơ Mật Văn

Thay đổi hộp ám khí

Truyền Công Tán

Truyền lại kinh nghiệm sủng vật

Sí Diệm Kết Tinh

Phù Văn trang bị

Cường Hóa Thạch 

Cường hóa trang bị Thanh Hư

Manh Sủng

Hùng Miêu Miêu Miêu

 Hắc Liệm Đâu Đâu

 Hùng Miêu

Phong Vật Thạch

Rút thẻ Phong Vật Chí

Đề luyện thạch, Tinh Trí Linh Lung Đan, ...  

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">