Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Cập Nhật Thương Thành - 23/12/2020

CẬP NHẬT THƯƠNG THÀNH

 Lễ Bao Bảo Thạch 2

Mở bán đến 08:00 ngày 30/12/2020.

>> Xem chi tiết <<

 Lễ Bao Hạt Tử La Sát

Mở bán đến 08:00 ngày 30/12/2020.

>> Xem chi tiết <<

 Lễ Bao Hoạt Tuyết Mị Lộc

Mở bán đến 08:00 ngày 30/12/2020.

>> Xem chi tiết <<

 Gói Hỗ Trợ

1. Gói Hỗ Trợ Tinh Luyện (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Tinh Luyện sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Tinh Luyện Thạch 1 x50
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

2. Gói Hỗ Trợ Tinh Trần (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Tinh Trần sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Tinh Trần Sa x10
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

3. Gói Hỗ Trợ Bí Kíp 1 (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Bí Kíp 1 sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Bí kíp bị nhàu nát
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

4. Gói Hỗ Trợ Bí Kíp 2 (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Bí Kíp 2 sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Bí Kíp Thư Quyển
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

5. Gói Hỗ Trợ Bí Kíp 3 (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Bí Kíp 3 sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Bí Kíp Thư Quyển Cao Cấp
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

6. Gói Hỗ Trợ Bảo Thạch (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Bảo Thạch sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Thích San Hô C.1
Giác San Hô C.1
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

7. Gói Hỗ Trợ Ám Khí (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Ám Khí sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Mộc Chất Xỉ Luân x30
Mật Bảo Văn Thư x2
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

8. Gói Hỗ Trợ Công Lực (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Công Lực sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Hồi Nguyên Đan x10
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

9. Gói Hỗ Trợ Tôi Luyện (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ Tôi Luyện sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Tôi Luyện Thạch C.1 x35
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi

10. Gói Hỗ Trợ PK (mỗi ngày mua 1 lần)

Khi mở Gói Hỗ Trợ PK sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Hoa Khai Phú Quý
Hàn Lăng Băng Tinh
Tử Khí Đông Lai
Chiêu Tài Tiến Bảo
Toản Thạch Tinh Thần
Phấn Hinh Hoa Vũ

11. Quà Hỗ Trợ (Khóa)

Khi mở Quà Hỗ Trợ (Khóa) (chỉ có thể mua 1 lần duy nhất) sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm nhận được Hình ảnh
Kinh Nghiệm Đan x10
Đại Hoàn Đan C.2 x5
Tinh Trần Sa x50
Tinh Luyện Thạch 2 x30
Mật Bảo Văn Thư x100
Quà Tr.Bị Tân Thủ C.30/C.40/C.50/C.60

12. Quà Hỗ Trợ Tân Lữ Khách

Khi mở Quà Hỗ Trợ Tân Lữ Khách (chỉ có thể mua 1 lần duy nhất) sẽ nhận được các vật phẩm hỗ trợ cấp 1/10/20/30/40/50/60/70/80

Và đặc biệt là khi mua vật phẩm trên sẽ được tham gia sự kiện "Tân Lữ Khách"

>> Xem chi tiết <<

 Cập Nhật Thời Trang

>> Xem chi tiết <<

 Cập Nhật Vật Phẩm

Loại vật phẩm Vật phẩm Hình ảnh
Manh Sủng Tuần lộc noel - mở bán đến 08:00 ngày 29/12/2020
Bối Sức Chuông Leng Keng (Nam & Nữ) - mở bán đến 08:00 ngày 29/12/2020
Phối Sức Ông già Noel (Nam) - mở bán đến 08:00 ngày 29/12/2020
Manh Sủng Cánh Cụt
Manh Sủng Kasi Kara
Manh Sủng Báo Ân Thái Vũ
Bối Sức Kim Sa La Ca (Nam & Nữ)
Phối Sức Kính mát Thục Văn (Nam & Nữ)
Phối Sức Mộ Nguyệt Khuynh Thành (Nữ)
Ô Kẹo (Ô)
Và còn nhiều Bối Sức và Phối Sức khác.

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">