Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Chuỗi Sự Kiện Mừng Phiên Bản Mới - 17/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI - 17/03/2021

Tiếu Ngạo Giang Hồ xin gửi đến các Đại Hiệp chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản mới.

 Thời gian:

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 17/03/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản cập nhật tuần này như sau:

1. Đua Top Nhận Thưởng:

- Thời gian: sau bảo trì ngày 17/03/2021.

- Chi tiết: > Xem chi tiết <

2. Thăng Cấp Nhận Thưởng:

- Thời gian: sau bảo trì ngày 17/03/2021.

- Chi tiết: > Xem chi tiết <

3. 70 điểm hoạt động:

- Thời gian: sau bảo trì ngày 17/03/2021.

- Chi tiết: > Xem chi tiết <

4. Thăng Cấp Bí Chú:

- Thời gian: sau bảo trì ngày 17/03/2021.

- Chi tiết: > Xem chi tiết <

5. Vận Mệnh Xúc Sắc:

- Thời gian: sau bảo trì ngày 17/03/2021.

- Chi tiết: > Xem chi tiết <

Nếu Đại Hiệp có bất cứ thắc mắc nào có thể liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Các Đại Hiệp hãy chuẩn bị tinh thần để tham gia thôi nào!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">