Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Lễ Bao Vân Ẩn Kim Ngưu - 16/06/2021

LỄ BAO VÂN ẨN KIM NGƯU - 16/06/2021

Lễ Bao Vân Ẩn Kim Ngưu đã về đến Thương Thành của Tiếu Ngạo Giang Hồ, hãy thử may mắn với lễ bao này nhé!

 Thời gian:

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16/06/2021.

- Kết thúc: 08:00 ngày 23/06/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Áp dụng cho tất cả máy chủ thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Trong thời gian Lễ Bao Vân Ẩn Kim Ngưu mở bán, khi các Đại Hiệp mua và mở lễ bao sẽ có thể nhận được các vật phẩm như sau:

Vật phẩm Hình ảnh
Linh Tê Kim Ngưu
Thú cưỡi 15m/s
 Rương Báu Cổ Phác 
Mở ra mảnh tuyệt học
Vân Ẩn (Mạo) - Nữ
Thời trang
Vân Ẩn (Y) - Nữ
Thời trang
Vân Ẩn (Mạo) - Nam
Thời trang
Vân Ẩn (Y) - Nam
Thời trang
Vân Ẩn (Mạo) - Loli
Thời trang
Vân Ẩn (Y) - Loli
Thời trang
 Lễ Bao Túi Phụ 
Mở ra túi phụ
 Lễ Bao Bảo Thạch Cao Cấp 
Mở ra Bảo Thạch
 Phù Văn Chi Ngọc 
Tăng thời gian sử dụng Phù Văn
Tương Tư Nhược Vũ
Đổi cánh Tinh Thái
Mảnh Minh Quỷ
Đổi thú cưỡi
Mảnh Thiên Chí
Đổi thú cưỡi
Mảnh Tinh Minh
Đổi thú cưỡi
Giác San Hô, Thích San Hô, Tinh Trần Sa, Phong Vật Thạch,...  

Chú thích:

- Rương Báu Cổ Phác: mở ra mảnh tuyệt học tàn chương, tàn diệp,... (không khóa).

- Phù Văn Chi Ngọc: tăng 15 ngày thời gian sử dụng của Phù Văn Trang Bị (lưu ý: chỉ sử dụng được khi trang bị đã có Phù Văn).

- Lễ Bao Túi Phụ: mở ra túi phụ từ 10 ~ 40 ô.

- Lễ Bao Bảo Thạch Cao Cấp: mở ra ngẫu nhiên các loại Bảo Thạch.

- Tương Tư Nhược Vũ: tích lũy đủ 99 cái, sau đó đến NPC Diên Anh (tọa độ: 328, 364) để đổi lấy cánh Tinh Thái (tốc độ:15m/s).

- Mảnh Minh Quỷ: tích lũy đủ 99 cái, sau đó đến NPC Khánh Vương (tọa độ: 238, 62) để đổi lấy thú cưỡi Minh Quỷ Xích Hồ (tốc độ:15m/s).

- Mảnh Thiên Chí: tích lũy đủ 20 cái và 01 Minh Quỷ Xích Hồ, sau đó đến NPC Khánh Vương (tọa độ: 238, 62) để nâng cấp lên thú cưỡi Thiên Chí Xích Hồ (tốc độ: 15m/s).

Mảnh Tinh Minh: tích lũy đủ 03 cái và 01 Thiên Chí Xích Hồ, sau đó đến NPC Khánh Vương (tọa độ: 238, 62) để nâng cấp lên thú cưỡi Tinh Minh Bạch Hồ (tốc độ: 15m/s).

Hình ảnh thú cưỡi Linh Tê Kim Ngưu trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

LINH TÊ KIM NGƯU


Hình ảnh thời trang Vân Ẩn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ:

VÂN ẨN

Các Đại Hiệp còn chần chờ gì nữa? Mở ngay lễ bao để có cơ hội rinh thật nhiều quà về nhé!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Swordsman Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">