Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Bảo Thạch 12/11/2020

 Lễ Bao Bảo Thạch 12/11/2020

- Mở bán đến: 8:00 ngày 18/11/2020

- Các bảo thạch có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Icon

Hồng Thái Thạch C.3

Tăng khí huyết

Hồng Phỉ Thúy C.1

Giảm Kháng Hỏa

Hoàng Tông Phỉ C.1

Giảm Kháng Thổ

Mặc Phỉ Thúy C.1

Giảm Kháng Độc

Lan Hoa Băng C.1

Giảm Kháng Băng

Giác San Hô C.1

Tăng Nội Kình

Thích San Hô C.1

Tăng Lực Đạo

Nguyệt Quang Thạch C.2, Nhật Quang Thạch C.2, Hồng Thái Thạch C.2,....

 

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">