Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Bảo Thạch 2 - 23/12/2020

LỄ BAO BẢO THẠCH 2 - 23/12/2020

- Mở bán đến: 08:00 ngày 30/12/2020.

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Hình ảnh
Hồng Thái Thạch C.3
Tăng sinh lực
Hoàng Tông Phỉ C.1
Giảm kháng thổ
Hồng Phỉ Thúy C.1
Giảm kháng hỏa
Lan Hoa Băng C.1
Giảm kháng băng
Mặc Phỉ Thúy C.1
Giảm kháng độc
Thích San Hô C.1
Tăng Lực Đạo
Giác San Hô C.1
Tăng Nội Kình
Hắc Trân Châu C.2, Hồng Thủy Tinh C.2, Mộc Chất Xỉ Luân, Tinh Trần Sa, ...  

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">