Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Hạt Tử La Sát - 23/12/2020

LỄ BAO HẠT TỬ LA SÁT - 23/12/2020

- Mở bán đến: 08:00 ngày 30/12/2020.

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Hình ảnh
Hạt Tử Vương
Thú cưỡi tốc độ 13 m/s
Lễ bao La Sát
Bộ thời trang La Sát
Thiên Tàm Ti Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Trang sức phẩm chất cao nhất
Đại Diễn Thiên Câu Đồ Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Phòng cụ phẩm chất cao nhất
Thiên Hồ Huyền Thiết Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Vũ khí phẩm chất cao nhất
Tinh Trần Sa
Nâng cấp trang bị
Thuốc nhuộm ngẫu nhiên
Nhuộm vật phẩm thời trang
Thuốc nhuộm cố định
Mở ra thuốc nhuộm
Chiêu Tài Tiến Bảo, Phấn Hinh Hoa Vũ, ...  

Chú thích:

- Khi mở Lễ Bao La Sát sẽ nhận được bộ thời trang La Sát:

Vật phẩm Hình ảnh
La Sát Quan (Nữ)
La Sát Bào (Nữ)
La Sát Quan (Nam)
La Sát Bào (Nam)


Hình ảnh thú cưỡi và thời trang trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ:

HẠT TỬ VƯƠNG

THỜI TRANG LA SÁT

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">