Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Hoạt Tuyết Mị Lộc - 23/12/2020

LỄ BAO HOẠT TUYẾT MỊ LỘC - 23/12/2020

- Mở bán đến: 08:00 ngày 30/12/2020.

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Hình ảnh
Mị Lộc Tuyết Khiếu
Thú cưỡi tốc độ 13 m/s
Lễ bao Hoạt Tuyết
Bộ thời trang Hoạt Tuyết
Thiên Tàm Ti Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Trang sức phẩm chất cao nhất
Đại Diễn Thiên Câu Đồ Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Phòng cụ phẩm chất cao nhất
Thiên Hồ Huyền Thiết Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Vũ khí phẩm chất cao nhất
Mộc Chất Xỉ Luân
Nâng cấp ám khí
Thuốc nhuộm ngẫu nhiên
Nhuộm vật phẩm thời trang
Thuốc nhuộm cố định
Mở ra thuốc nhuộm
Chiêu Tài Tiến Bảo, Phấn Hinh Hoa Vũ, ...  

Chú thích:

- Khi mở Lễ Bao Hoạt Tuyết sẽ nhận được bộ thời trang Hoạt Tuyết:

Vật phẩm Hình ảnh
Hoạt Tuyết (Mạo & Y) - Nữ  
Hoạt Tuyết (Mạo & Y) - Nam  


Hình ảnh thú cưỡi và thời trang trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ:

MỊ LỘC TUYẾT KHIẾU


THỜI TRANG HOẠT TUYẾT


 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">