Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Khúc Thủy Lôi Nha - 13/01/2021

LỄ BAO KHÚC THỦY LÔI NHA - 13/01/2021

- Mở bán đến: 08:00 ngày 20/01/2021

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Hình ảnh

Lôi Nha
Thú cưỡi 13 m/s

Lễ Bao Khúc Thủy Lưu Thương
Bộ thời trang Khúc Thủy Lưu Thương

Thiên Tàm Ti Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Trang sức phẩm chất cao nhất

Đại Diễn Thiên Câu Đồ Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Phòng cụ phẩm chất cao nhất

Thiên Hồ Huyền Thiết Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Vũ khí phẩm chất cao nhất

Tinh Trần Sa
Nâng cấp trang bị

Thuốc nhuộm ngẫu nhiên
Nhuộm vật phẩm thời trang

Thuốc nhuộm cố định
Mở ra thuốc nhuộm

Phấn Hinh Hoa Vũ, Toản Thạch Tinh Thần,...  

Chú thích:

- Khi mở Lễ Bao Khúc Thủy Lưu Thương sẽ nhận được bộ thời trang Khúc Thủy Lưu Thương:

Vật phẩm Hình ảnh
Khúc Thủy Lưu Thương Quán (Nữ)
Khúc Thủy Lưu Thương Sam (Nữ)
Khúc Thủy Lưu Thương Quán (Nam)
Khúc Thủy Lưu Thương Sam (Nam)


Hình ảnh thú cưỡi và thời trang trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ:

LÔI NHA

 

THỜI TRANG KHÚC THỦY LƯU THƯƠNG

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">