Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao La Sát Xích Viêm - 06/01/2021

LỄ BAO LA SÁT XÍCH VIÊM - 06/01/2021

- Mở bán đến: 08:00 ngày 13/01/2021

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật Phẩm Hình Ảnh

Xích Viêm Liệt Ảnh

Thú cưỡi 13 m/s

Lễ Bao Nhật Nguyệt Thần Giáo

Bộ thời trang Nhật Nguyệt Thần Giáo

Thiên Tàm Ti Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Trang sức phẩm chất cao nhất

Đại Diễn Thiên Câu Đồ Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Phòng cụ phẩm chất cao nhất

Thiên Hồ Huyền Thiết Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Vũ khí phẩm chất cao nhất

Tinh Luyện Thạch C.1

Tôi luyện trang bị

Thuốc nhuộm ngẫu nhiên

Nhuộm vật phẩm thời trang

Thuốc nhuộm cố định

Mở ra thuốc nhuộm

Phấn Hinh Hoa Vũ, Toản Thạch Tinh Thần,...  

 

Chú thích: 

- Khi mở Lễ Bao Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ nhận được bộ thời trang Nhật Nguyệt Thần Giáo:

Vật Phẩm  Hình Ảnh
Nhật Nguyệt Thần Giáo (Mạo & Y) - Nam
Nhật Nguyệt Thần Giáo (Mạo & Y) - Nữ


Hình ảnh thú cưỡi và thời trang trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ:

XÍCH VIÊM LIỆT ẢNH


THỜI TRANG NHẬT NGUYỆT THẦN GIÁO

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">