Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Minh Sương - 25/11/2020

LỄ BAO MINH SƯƠNG - 25/11/2020

- Mở bán đến: 08:00 ngày 02/12/2020

- Khi mở lễ bao có thể nhận được những vật phẩm sau:

Vật phẩm Hình ảnh

Minh Sương Chiến Kỵ

Thú cưỡi tốc độ 13 m/s

Hồng Bảo Thạch C3

Tăng Ngoại Công

Lam Bảo Thạch C3

Tăng Nội Công

Hông Thái Thạch Cấp 3

Tăng Sinh Lực

Thuốc Nhuộm - Thuần Bạch

Nhuộm vật phẩm thời trang thành màu Thuần Bạch

Thuốc Nhuộc - Thuần Hắc

Nhuộm vật phẩm thời trang thành màu Thuần Hắc

Thuốc Nhuộm - Hồng Bảo Thạch

Nhuộm vật phẩm thời trang thành màu Hồng Bảo Thạch

Đại Hoàn Đan Cấp 3

Tăng 4000 điểm công lực

Hồng Bảo Thạch Cấp 2, Lam Bảo Thạch Cấp 2, Đại Hoàn Đan Cấp 2, ...  

 

MINH SƯƠNG CHIẾN KỴ

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">