Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Bán Lễ Bao Thần Đà 04/11/2020

 Lễ Bao Thần Đà 04/11/2020

- Mở bán đến: 8:00 ngày 11/11/2020

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật phẩm Icon

Tây Vực Thần Đà

Thú cưỡi tốc độ 13 m/s

Thiên Hồ Huyền Thiết Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Vũ khí phẩm chất cao nhất

Đại Diễn Thiên Câu Đồ Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Phòng cụ phẩm chất cao nhất

Thiên Tàm Ti Siêu Cấp

Khi chế tạo nhận được Trang sức phẩm chất cao nhất

Thuốc Nhuộm Thuần Bạch

Nhuộm vật phẩm thời trang thành màu Thuần Bạch 

Thuốc Nhuộc Thuần Hắc

Nhuộm vật phẩm thời trang thành màu Thuần Hắc

Thuốc Nhuộm Hồng Bảo Thạch

Nhuộm vật phẩm thời trang thành màu Hồng Bảo Thạch

Đại Hoàn Đan Cấp 3

Tăng 4000 điểm công lực

Hồng Bảo Thạch C2, Lam Bảo Thạch C2, Bạch Vân Hùng Đan,....

 

 

Tây Vực Thần Đà

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">