Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mở Lễ Bao Thích Thanh Hùng Sư - 30/12/2020

LỄ BAO THÍCH THANH HÙNG SƯ - 30/12/2020

- Mở bán đến: 08:00 ngày 06/01/2020.

- Các vật phẩm có thể nhận được khi mở lễ bao:

Vật Phẩm Hình Ảnh
Cuồng Diệm Hùng Sư
Thú cưỡi tốc độ 13 m/s
Lễ Bao Thích Thanh
Bộ thời trang Thích Thanh
Thiên Tàm Ti Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Trang sức phẩm chất cao nhất
Đại Diễn Thiên Câu Đồ Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Phòng cụ phẩm chất cao nhất
Thiên Hồ Huyền Thiết Siêu Cấp
Khi chế tạo nhận được Vũ khí phẩm chất cao nhất
Mộc Chất Xỉ Luân
Nâng cấp ám khí
Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên
Nhuộm vật phẩm thời trang
Thuốc Nhuộm Cố Định
Mở ra thuốc nhuộm
Tử Khí Đông Lai, Chiêu Tài Tiến Bảo,...  

Chú thích:

- Khi mở Lễ Bao Thích Thanh sẽ nhận được bộ thời trang Thích Thanh:

Vật phẩm Hình ảnh
Thích Thanh (Mạo & Y) - Nữ  
Thích Thanh (Mạo & Y) - Nam  


Hình ảnh thú cưỡi và thời trang trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ:

CUỒNG DIỆM HÙNG SƯ


THỜI TRANG THÍCH THANH (màu cố định)

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">