Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

Mốc Nạp May Mắn - 06/05/2021

MỐC NẠP MAY MẮN - 06/05/2021

Khi Đại Hiệp nạp các mốc KNB sẽ nhận được phần quà từ Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Thời gian:

- Bắt đầu: 09:00 ngày 06/05/2021.

- Kết thúc: 23:59 ngày 09/05/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi lần Đại Hiệp nạp KNB mốc nào sẽ nhận được 01 quyền đổi quà tương ứng mốc đó. Với mỗi KNB tiêu ở Thương Thành sẽ nhận được 01 điểm tích lũy, điểm tích lũy này dùng để đổi quà, điểm tích lũy sẽ bị trừ từ thấp đến cao đối với các gói quà có quyền đổi.

Ví dụ:

Đại Hiệp muốn nhận 3 phần quà gói 6 và 2 phần quà gói 3 thì phải:

+ Nạp 2 lần mốc 1,000 KNB và tiêu 2,000 KNB để nhận 2 gói 3.

+ Nạp 3 lần mốc 10,000 KNB và tiêu 30,000 KNB để nhận 3 gói 6.

Gói quà Mốc nạp Tích lũy tiêu Vật phẩm Hình ảnh
Gói 1 200 200 Phong Vật Thạch x03
Gói 2 500 500 Căn Cốt Đan x04
Gói 3 1,000 1,000 Hợp Thành Phù (thấp) x03
Gói 4 2,000 2,000 Cao Cấp Luyện Hóa Thạch Cẩm Hạp x03
Gói 5 5,000 5,000 Gói Quà Trận Thạch (khóa) x20
Gói 6 10,000 10,000 Lễ Bao Toái Ngọc x02
Nguyệt Trần Sa x60
 
Gói 7 20,000 20,000 Bản Dập Phù Hiệu Hỏng x10
Tàn Diệp Bị Vàng x20
 

Chú thích:

Gói Quà Trận Thạch: Mở ra để nhận được Linh Thạch ngẫu nhiên.  

Cao Cấp Luyện Hóa Thạch Cẩm Hạp: Mở ra để nhận được Cao Cấp Luyện Hóa Thạch x30.

- Lễ Bao Toái Ngọc: Mở ra để nhận được trang bị Sủng Vật ngẫu nhiên (không khóa).

- Bản Dập Phù Hiệu Hỏng: Khi thu thập đủ 5 bản, đến NPC Mặc Phong tại Thành Lạc Dương (802,71) để đổi Tàn Chương Tuyệt Học.

Đối với các mốc nạp KNB 50,000 - 100,000 - 200,000 và 400,000 sẽ được quy đổi thành số lần mốc 20,000 tương ứng như sau:

- Nạp mốc 50,000 KNB: nhận 2 lần chuyển đổi mốc 20,000 KNB.

- Nạp mốc 100,000 KNB: nhận 5 lần chuyển đổi mốc 20,000 KNB.

- Nạp mốc 200,000 KNB: nhận 10 lần chuyển đổi mốc 20,000 KNB.

- Nạp mốc 400,000 KNB: nhận 20 lần chuyển đổi mốc 20,000 KNB.

 Lưu ý:

- KNB tiêu để mua Lễ Bao Sủng Vật sẽ không được tính cho sự kiện này.

- Chỉ tính KNB nạp riêng biệt của từng lần nạp, KHÔNG cộng dồn KNB qua nhiều lần nạp.

- Chỉ tính KNB nạp vào game, không tính Dzodong/Dzocoin.

- Chỉ tính KNB nạp trong thời gian sự kiện.

- Chỉ tính KNB tiêu trong thời gian sự kiện.

- KNB tiêu trên nhân vật nào thì phần quà sẽ được trao cho nhân vật đó.

- KNB tham gia sự kiện này không tính cho các sự kiện khác.

- Phần thưởng sự kiện là vật phẩm khóa.

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) sau khi sự kiện kết thúc.

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện Mốc Nạp May Mắn - 06/05/2021 vui lòng liên hệ qua tin nhắn Fanpage Swordsman Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hãy tham gia để nhận những vật phẩm có giá trị từ sự kiện!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">