Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự Kiện] Chí Tôn Bang Hội 11/11/2020

CHÍ TÔN BANG HỘI 

 Thời gian:

- Bắt đầu: 10:00 ngày 11/11/2020.

- Kết thúc: 10:00 ngày 18/11/2020.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ tại máy chủ Lệnh Hồ Xung.

 Nội dung sự kiện: 

Trong thời gian sự kiện, các Đại Hiệp tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ và thành lập Bang Phái nếu đạt TOP sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn:

 Quà tặng Bang Chủ

- Bang chủ thuộc TOP 3 Bang Phái tại máy chủ Lệnh Hồ Xung:

Top Quà Tặng Số Lượng
1 Long Hoa Thiên Cơ 1
Kinh Nghiệm Đan 10
Long Tiên Thảo Tươi 10
Đại Hoàn Đan C.3 20
Luyện Kim Thạch 30
2 Tuyết Diệu Hổ 1
Kinh Nghiệm Đan 10
Long Tiên Thảo Tươi 10
Đại Hoàn Đan C.3 20
Luyện Kim Thạch 20
3 Tường Thụy Lộc 1
Kinh Nghiệm Đan 10
Long Tiên Thảo Tươi 10
Đại Hoàn Đan C.3 10
Luyện Kim Thạch 10

 

 Quà tặng Thành viên Bang

- Thành viên bang thuộc TOP 3 Bang Phái tại máy chủ Lệnh Hồ Xung:

Top Tên Số lượng
1 Bạch Long Mã 1
Kinh Nghiệm Đan 3
Long Tiên Thảo Tươi 3
Đại Hoàn Đan C.3 3
Luyện Kim Thạch 10
2 --> 3 Ô Truy Mã 1
Kinh Nghiệm Đan 1
Long Tiên Thảo Tươi 1
Đại Hoàn Đan C.3 1
Luyện Kim Thạch 5

 Báo danh nhận giải:

Bang chủ các bang đoạt giải gửi thông tin về cổng hỗ trợ theo mẫu sau: 

- ID con :  (có dạng DZO.0000xxxxxx)

- ID danh thiếp: (hướng dẫn xem ID Danh Thiếp

- Tên nhân vật: 

- Server: 

- Email:

 Lưu ý:

- Giftcode quà tặng sẽ được trao cho bang chủ tự phân phối đến các thành viên trong bang. 

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc khiếu nại về kết quả sự kiện.

- Mọi thắc mắc liên quan đến sự kiện, các Đại Hiệp vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Chí Tôn Bang Hội 11/11/2020 hoặc nhắn tin vào fanpage Dzogame Tiếu Ngạo Giang Hồ.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">