Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự Kiện] Hỗ Trợ Máy Chủ Cửu Dương

HỖ TRỢ MÁY CHỦ CỬU DƯƠNG

 Thời gian:

- Bắt đầu: ngày 01/10/2020

- Kết thúc: ngày 11/10/2020

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả nhân vật đang chơi máy chủ Cửu Dương Thần Công.

 Nội dung sự kiện:

Nhân vật sẽ nhận được phần quà từ NPH Dzogame khi đạt được cấp độ quy định:

- Cấp 30: nhận được 30 Phi Hành Kỳ.

- Cấp 50: nhận được 40 Phi Hành Kỳ.

- Cấp 60: nhận được 100 Phi Hành Kỳ.

Ngoài ra quà tặng mỗi ngày cũng sẽ được x2 trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

 Lưu ý:

- Quà tặng chỉ có giá trị trong Alpha Test.

- Không hỗ trợ chuyển đổi nhân vật nhận quà trong cùng ID con cũng như khác ID con.

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">