Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự kiện] Mốc Nạp May Mắn - 09/03/2021

MỐC NẠP MAY MẮN - 09/03/2021

Khi Đại Hiệp nạp các mốc KNB sẽ nhận được phần quà từ Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Thời gian:

- Bắt đầu: 10:00 ngày 09/03/2021.

- Kết thúc: 23:59 ngày 11/03/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi lần Đại Hiệp nạp KNB mốc nào sẽ nhận được 01 lượt chuyển đổi quà tương ứng mốc đó. Với mỗi KNB tiêu ở Thương Thành sẽ nhận được 01 điểm tích lũy, điểm tích lũy này dùng để đổi quà, điểm tích lũy sẽ bị trừ từ thấp đến cao đối với các gói quà có lượt chuyển đổi.

Ví dụ:

Đại Hiệp tiêu hết 79,000 KNB được 79,000 điểm tích lũy và đã nạp KNB ở các mốc:

+ 10 lần mốc 1,000.

+ 2 lần mốc 2,000.

+ 1 lần mốc 5,000.

+ 1 lần mốc 10,000.

+ 1 lần mốc 20,000.

+ 1 lần mốc 50,000.

Thì sẽ đổi quà tương ứng như sau:

+ 10 quà mốc 1,000 còn 69,000 điểm tích lũy.

+ 2 quà mốc 2,000 còn 65,000 điểm tích lũy.

+ 1 quà mốc 5,000 còn 60,000 điểm tích lũy.

+ 1 quà mốc 10,000 còn 50,000 điểm tích lũy.

+ 1 quà mốc 50,000 còn 0 điểm tích lũy.

Mốc nạp KNB Vật phẩm Hình ảnh
1,000 Sơ Cấp Tất Thành Phù - Đinh
Dùng cho Thanh Hư C.60 - 90
2,000 Sơ Cấp Tất Thành Phù - Bính
Dùng cho Thanh Hư C.60 - 90
5,000 Sơ Cấp Tất Thành Phù - Ất
Dùng cho Thanh Hư C.60 - 90
10,000 Sơ Cấp Tất Thành Phù - Giáp
Dùng cho Thanh Hư C.60 - 90
20,000 Sơ Cấp Tất Thành Phù - Địa
Dùng cho Thanh Hư C.60 - 90
50,000 Sơ Cấp Tất Thành Phù - Thiên
Dùng cho Thanh Hư C.60 - 90

Chú thích:

Sơ Cấp Tất Thành Phù - Đinh: tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Thanh Hư từ cấp 1 ~ 6 là 99,99%.

Sơ Cấp Tất Thành Phù - Bính: tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Thanh Hư từ cấp 7 ~ 12 là 99,99%.

Sơ Cấp Tất Thành Phù - Ất: tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Thanh Hư từ cấp 13 ~ 18 là 99,99%.

Sơ Cấp Tất Thành Phù - Giáp: tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Thanh Hư từ cấp 19 ~ 24 là 99,99%.

Sơ Cấp Tất Thành Phù - Địa: tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Thanh Hư từ cấp 25 ~ 30 là 99,99%.

Sơ Cấp Tất Thành Phù - Thiên: tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Thanh Hư từ cấp 31 ~ 36 là 99,99%.

Đối với các mốc nạp 100,000 KNB, 200,000 KNB và 400,000 KNB sẽ được quy đổi thành số lần mốc 50,000 tương ứng như sau:

- Nạp mốc 100,000 KNB: nhận 2 lần chuyển đổi mốc 50,000 KNB.

- Nạp mốc 200,000 KNB: nhận 4 lần chuyển đổi mốc 50,000 KNB.

- Nạp mốc 400,000 KNB: nhận 8 lần chuyển đổi mốc 50,000 KNB.

Hãy tham gia để nhận những vật phẩm có giá trị từ sự kiện!

 Lưu ý:

- Chỉ tính KNB nạp riêng biệt của từng lần nạp, KHÔNG cộng dồn KNB qua nhiều lần nạp.

- Chỉ tính KNB nạp vào game, không tính Dzodong/Dzocoin.

- Chỉ tính KNB nạp trong thời gian sự kiện.

- Chỉ tính KNB tiêu trong thời gian sự kiện.

- Nhân vật nào tiêu KNB sẽ tính cho nhân vật đó.

- KNB tham gia sự kiện này không tính cho các sự kiện khác.

- Phần thưởng sự kiện là vật phẩm khóa.

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) sau khi sự kiện kết thúc.

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Mốc Nạp May Mắn - 09/03/2021 hoặc liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">