Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự kiện] Mừng Giáng Sinh - 23/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG GIÁNG SINH - 23/12/2020

 Hướng dẫn chụp ảnh tham gia sự kiện:

Các Đại Hiệp hãy thực hiện các bước sau đây:

- Bước 1: Esc >> Cài đặt >> Phím Tắt >> Phím Tắt >> Tìm chức năng Screenshot >> nhập phím tắt mà Đại Hiệp muốn >> Xác nhận

- Bước 2: Mở bảng thông tin danh thiếp nhân vật, danh sách hoạt động và thời gian (để chuột vào biểu tượng mặt trời góc trên bên trái).

- Bước 3: Dùng phím tắt Screenshot mà Đại Hiệp đã cài đặt trước đó để chụp ảnh trong game. Hình ảnh phải hiển thị rõ ID danh thiếp, thời gian và danh sách hoạt động (mục tích điểm, thanh kéo giữ nguyên như hình)

- Bước 4: Vào đường dẫn: Dzogame\ListGame\TieuNgao\screenshots để lấy ảnh.

- Bước 5: Gửi ảnh vào mẫu tham gia sự kiện.

 Sự Kiện 1 - Đăng Nhập Nhận Quà

- Thời gian gửi đăng ký tham gia: ngày 23/12/2020 đến 30/12/2020.

- Mỗi ngày khi đăng nhập vào game Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đại Hiệp có thể chụp lại hình ảnh và gửi thông tin vào mẫu trả lời để đăng ký tham gia sự kiện.

- Hình ảnh hợp lệ: hình ảnh lấy từ TieuNgao\screenshots, hiển thị thời gian, ID danh thiếp và danh sách hoạt động (mục tích điểm, thanh kéo giữ nguyên như hình trong phần hướng dẫn)

>> Mẫu đăng ký tham gia <<

- Phần thưởng nhận mỗi ngày tương ứng với số tích lũy hiện có, số tích lũy tham gia hợp lệ càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Tích lũy Phần quà
1 Gói đăng nhập x1
2 Gói đăng nhập x1
3 Gói đăng nhập x1
4 Gói đăng nhập x2
5 Gói đăng nhập x2
6 Gói đăng nhập x2
7 Gói đăng nhập x3

Chi tiết phần quà:

Gói Đăng Nhập
Vật phẩm Hình ảnh
Kinh Nghiệm Đan
Long Tiên Thảo Tươi
Thanh Long Lệnh

 Sự Kiện 2 - 70 Điểm Nhận Quà

- Thời gian gửi đăng ký tham gia: ngày 23/12/2020 đến 30/12/2020.

- Mỗi ngày khi đạt 70 điểm hoạt động, Đại Hiệp có thể chụp lại hình ảnh và gửi thông tin vào mẫu trả lời để đăng ký tham gia sự kiện.

- Hình ảnh hợp lệ: hình ảnh lấy từ TieuNgao\screenshots, hiển thị thời gian, ID danh thiếp và danh sách hoạt động (mục tích điểm, thanh kéo giữ nguyên như hình trong phần hướng dẫn)

>> Mẫu đăng ký tham gia <<

- Phần thưởng nhận mỗi ngày tương ứng với số tích lũy hiện có, số tích lũy tham gia hợp lệ càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Tích lũy Phần quà
1 Gói hoạt động x1
2 Gói hoạt động x1
3 Gói hoạt động x1
4 Gói hoạt động x2
5 Gói hoạt động x2
6 Gói hoạt động x2
7 Gói hoạt động x3

Chi tiết phần quà:

Gói Hoạt Động
Vật phẩm Hình ảnh
Thư Quyển Thần Binh
Phong Vật Thạch x5
Thanh Long Lệnh


 Sự Kiện 3 - Cửu Tầng Yêu Lâu

- Thời gian gửi đăng ký tham gia: ngày 23/12/2020 đến 30/12/2020.

- Mỗi ngày Đại Hiệp tham gia đủ 3 lần hoạt động Cửu Tầng Yêu Lâu, có thể chụp lại hình ảnh và gửi thông tin vào mẫu trả lời để đăng ký tham gia sự kiện.

- Hình ảnh hợp lệ: hình ảnh lấy từ TieuNgao\screenshots, hiển thị thời gian, ID danh thiếp và danh sách hoạt động (mục tích điểm, thanh kéo giữ nguyên như hình trong phần hướng dẫn)

>> Mẫu đăng ký tham gia <<

- Phần thưởng nhận mỗi ngày tương ứng với số tích lũy hiện có, số tích lũy tham gia hợp lệ càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Tích lũy Phần quà
1 Gói cửu tầng x1
2 Gói cửu tầng x1
3 Gói cửu tầng x1
4 Gói cửu tầng x2
5 Gói cửu tầng x2
6 Gói cửu tầng x2
7 Gói cửu tầng x3

Chi tiết phần quà:

Gói Cửu Tầng
Vật phẩm Hình ảnh
Tinh Trần Sa x5
Mật Bảo Văn Thư x3
Thanh Long Lệnh

 Sự Kiện 4 - Tiệt Kích Thích Khách

- Thời gian gửi đăng ký tham gia: ngày 23/12/2020 đến 30/12/2020.

- Mỗi ngày Đại Hiệp hoàn thành phụ bản Tiệt Kích Thích khách, có thể chụp lại hình ảnh và gửi thông tin vào mẫu trả lời để đăng ký tham gia sự kiện.

- Hình ảnh hợp lệ: hình ảnh lấy từ TieuNgao\screenshots, hiển thị thời gian, ID danh thiếp và danh sách hoạt động (mục tích điểm, thanh kéo giữ nguyên như hình trong phần hướng dẫn)

>> Mẫu đăng ký tham gia <<

- Phần thưởng nhận mỗi ngày tương ứng với số tích lũy hiện có, số tích lũy tham gia hợp lệ càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Tích lũy Phần quà
1 Gói Tiệt Kích x1
2 Gói Tiệt Kích x1
3 Gói Tiệt Kích x1
4 Gói Tiệt Kích x2
5 Gói Tiệt Kích x2
6 Gói Tiệt Kích x2
7 Gói Tiệt Kích x3

Chi tiết phần quà:

Gói Tiệt Kích
Vật phẩm Hình ảnh
Tinh Trần Sa x5
Mật Bảo Văn Thư x3
Thanh Long Lệnh

 Sự Kiện 5 - Phụ Bản Minh Chủ

- Thời gian gửi đăng ký tham gia: ngày 23/12/2020 đến 30/12/2020.

- Mỗi ngày người chơi hoàn thành phụ bản độ khó Minh Chủ, có thể chụp lại hình ảnh và gửi thông tin vào mẫu trả lời để đăng ký tham gia sự kiện.

- Hình ảnh hợp lệ: hình ảnh lấy từ TieuNgao\screenshots, hiển thị thời gian, ID danh thiếp và danh sách hoạt động (mục tích điểm, thanh kéo giữ nguyên như hình trong phần hướng dẫn)

>> Mẫu đăng ký tham gia <<

- Phần thưởng nhận mỗi ngày tương ứng với số tích lũy hiện có, số tích lũy tham gia hợp lệ càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Tích lũy Phần quà
1 Gói Minh Chủ x1
2 Gói Minh Chủ x1
3 Gói Minh Chủ x1
4 Gói Minh Chủ x2
5 Gói Minh Chủ x2
6 Gói Minh Chủ x2
7 Gói Minh Chủ x3

Chi tiết phần quà:

Gói Minh Chủ
Vật phẩm Hình ảnh
Mộc Chất Xỉ Luân x10
Mật Bảo Văn Thư x3
Thanh Long Lệnh

 Lưu ý:

- Mỗi ID con chỉ có thể tham gia 1 lần mỗi ngày.

- Bài tham gia phải điền đầy đủ thông tin, kèm hình ảnh theo yêu cầu.

- Bài tham gia chỉ được gửi 1 lần duy nhất mỗi ngày, nên các Đại Hiệp hãy cung cấp chính xác thông tin để tránh thất thoát xảy ra.

- Bài tham gia của sự kiện phải được gửi trong thời gian từ 08:00 sáng mỗi ngày đến 08:00 ngày hôm sau.

- Hình ảnh phải được chụp rõ ràng, không qua chỉnh sửa (chụp bằng tính năng của game).

- Phần thưởng sẽ gửi cho nhân vật có cấp độ cao nhất trong ID con (nếu có thay đổi, vui lòng gửi hỗ trợ trước khi sự kiện kết thúc).

- Phần thưởng sự kiện là vật phẩm khóa.

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc khiếu nại về kết quả sự kiện.

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Mừng Giáng Sinh - 23/12/2020 hoặc liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">