Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự Kiện] Mừng Năm Mới - 01/01/2021

MỪNG NĂM MỚI - 01/01/2021

 Thời gian:

- Bắt đầu: 10:00 ngày 01/01/2021.

- Kết thúc: 23:59 ngày 05/01/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi lần tiêu đủ KNB trên Thương Thành sẽ nhận được một gói quà (có thể nhận nhiều lần).

Ngày KNB Tiêu Vật Phẩm Chú Thích Hình ảnh
01/01/2021 3000 Hồi Nguyên Đan x10 Tăng công lực
Kinh Nghiệm Đan x2 Nhân đôi kinh nghiệm
Thuốc nhuộm - Thuần Bạch Thuốc nhuộm thời trang
02/01/2021 3000 Hồi Nguyên Đan x10 Tăng công lực
Kinh Nghiệm Đan x2 Nhân đôi kinh nghiệm
Thuốc nhuộm - Thuần Hắc Thuốc nhuộm thời trang
03/01/2021 3000 Toái Ngọc Sức (Trắng) Trang bị sủng vật tăng Sinh Lực
Phong Vật Thạch x10 Mở thẻ phong vật
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ x3 Bán được 30 vàng khóa
04/01/2021 3000 Toái Ngọc Khuyên (Trắng) Trang bị sủng vật tăng Tinh Thông
Kỳ Thạch x10 Bán nhận 1 vàng không khóa
Thiên Lý Truyền Âm x6 Chat kênh thế giới
05/01/2021 3000 Toái Ngọc Y (Trắng) Trang bị sủng vật tăng Chống Đỡ
Tinh Trần Sa x10 Nguyên liệu thăng cấp
Kim Tàm Quả x5 Thay thế Cường Hóa Thạch

 Lưu ý:

- Chỉ tính KNB tiêu trong thời gian sự kiện.

- Chỉ tính KNB đã tiêu trong Thương Thành.

- KNB tham gia sự kiện này không tính cho các sự kiện khác.

- Phần thưởng sự kiện là vật phẩm khóa.

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc khiếu nại về kết quả sự kiện.

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Mừng Năm Mới - 01/01/2021 hoặc liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">