Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự Kiện] Nạp Tiêu Nhận Quà - 13/01/2021

NẠP TIÊU NHẬN QUÀ - 13/01/2021

 Thời gian:

- Bắt đầu: 14:00 ngày 13/01/2021.

- Kết thúc: 23:59 ngày 14/01/2021.

 Đối tượng tham gia:

- Tất cả các Đại Hiệp có nhân vật thuộc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện diễn ra, quý Đại Hiệp nạp và tiêu KNB trong Thương Thành sẽ nhận được điểm tích lũy đổi quà (nạp và tiêu 1 KNB = 1 điểm tích lũy).

- Quy tắc nhận quà: Nhận quà từ mốc cao đến mốc thấp cho đến khi trừ hết điểm tích lũy, đối với mốc quà có thời trang hoặc thú cưỡi khi nhận lần 2 sẽ quy đổi thành:

+ Đối với Thời trang Tinh Hải: 6 Thuốc Nhuộm Thuần Hắc + 6 Thuốc Nhuộm Thuần Bạch.

+ Đối với Thú cưỡi Cuồng Diệm Hùng Sư: 10Thuốc Nhuộm Thuần Hắc + 10 Thuốc Nhuộm Thuần Bạch.

+ Đối với Thú cưỡi Cuồng Tiếu Hùng Sư: 16 Thuốc Nhuộm Thuần Hắc + 16 Thuốc Nhuộm Thuần Bạch.

- Ví dụ: Đại Hiệp nạp và tiêu hết 250,000 KNB ở Thương Thành thì nhận được 250,000 điểm tích lũy. Quà nhận được lần lượt: Gói quà 100,000 x2 + Gói quà 50,000

Gói quà Vật phẩm
5000
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ x10
Long Tiên Thảo x5
10,000
Tam Bội Đan x5
Tinh Luyện Thạch (Pet) x5
20,000
Quà Phong Vật Chí - Xuất Trần x2
Tinh Trần Sa x120
50,000 Hồn Thạch x600
Quà Phong Vật Chí - Xuất Trần x2
Cuồng Diệm Hùng Sư
Tam Bội Đan x5
100,000 Cuồng Tiếu Hùng Sư
Phong Vật Hối Đoái x3
Boa HanCock (Manh Sủng)
Thuốc nhuộm - Thuần Bạch x10
Thuốc nhuộm - Thuần Hắc x10
Thời trang Tinh Hải

Chú thích:

- Hồn Thạch đổi Võ Hồn Giáp Tự Hạp hoặc Võ Hồn Đan.

- Quà Phong Vật Chí - Xuất Trần mở nhận được Phong Vật Lam trở lên

- 3 Phong Vật Hối Đoái đổi Phong Vật Tím tự chọn.

Tam Bội Đan: x3 lần kinh nghiệm khi luyện cấp.

HÌNH ẢNH VẬT PHẨM TRONG GAME

Vật phẩm Hình ảnh
Xuyên Kim Thạch Thần Kỳ
Long Tiên Thảo
Tam Bội Đan
Tinh Luyện Thạch (Pet)
Hồn Thạch
Tinh Trần Sa
Cuồng Diệm Hùng Sư
Cuồng Tiểu Hùng Sư
Phong Vật Hối Đoái
Boa HanCock
Thuốc nhuộm - Thuần Bạch
Thuốc nhuộm - Thuần Hắc
Tinh Hải (Mạo & Y) - Nữ  
Tinh Hải (Mạo & Y) - Nam  
Tinh Hải (Mạo & Y) - Loli  

CUỒNG DIỆM HÙNG SƯ

 

CUỒNG TIỂU HÙNG SƯ

 

MANH SỦNG BOA HANCOCK

 

 

THỜI TRANG TINH HẢI
- Hướng dẫn nạp KNB:  >> Bấm để xem chi tiết <<

- Link nạp KNB: >> Bấm để xem chi tiết <<

 Lưu ý:

- Chỉ tính KNB nạp vào game, không tính Dzodong/Dzocoin.

- Chỉ tính KNB nạp và tiêu trong thời gian sự kiện.

- Chỉ tính KNB đã tiêu trong Thương Thành.

- KNB tham gia sự kiện này không tính cho các sự kiện khác.

- KNB tiêu trên nhân vật nào thì tính nhân vật đó.

- Phần thưởng sự kiện là vật phẩm khóa.

- Thời gian trao quà chậm nhất là 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

- Mọi thắc mắc về nội dung sự kiện vui lòng nêu tại bài viết sự kiện Nạp Tiêu Nhận Quà - 13/01/2021 hoặc liên hệ qua tin nhắn Fanpage Dzogame - Tiếu Ngạo Giang Hồ để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">