Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
SỰ KIỆN CŨ

[Sự kiện] Quà Alpha Test Mỗi Ngày [29/09/2020]

QUÀ ALPHA TEST MỖI NGÀY

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 10:00 ngày 29/09/2020.

- Kết thúc: 17:30 ngày 11/10/2020.

 Đối tượng tham gia

- Nhân vật đầu tiên của toàn bộ ID con tham gia Alpha Test.

 Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ gửi 01 phần quà vào nhân vật tham gia Alpha Test của Đại Hiệp để hỗ trợ các Đại Hiệp tham gia Alpha Test thuận lợi hơn. Quà tặng gồm có:

Ngày Quà tặng
29/09/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

 01 Gói Bí Mật

30/09/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

 01 Gói Bí Mật

01/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

02/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

03/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

 01 Gói Bí Mật

04/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

05/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

06/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

 01 Gói Bí Mật

07/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

08/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

 01 Gói Bí Mật

09/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

10/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

11/10/2020

 01 Kinh Nghiệm Đan

 01 Kim Thiền Vương

 01 Long Tiên Thảo Tươi

Quà tặng sẽ gửi đến nhân vật trong khoảng thời gian từ 15:00 đến 17:30 hàng ngày.

 Lưu ý

- Mỗi ID con nhận quà cho nhân vật đầu tiên khởi tạo trong thời gian sự kiện (bao gồm nhân vật bị xóa nếu có).

- Quà tặng chỉ có giá trị trong Alpha Test.

- Không hỗ trợ chuyển đổi nhân vật nhận quà trong cùng ID con cũng như khác ID con.

 

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">